Hizmetlerimiz

Organizasyonel Dönüşüm ve Yetenek Yönetimi

Dijitalleşme ve sürekli gelişen teknolojiler, değişen pazar koşulları ve düzenleyici kurumların beklentileri dönüşümü tetikleyen en önemli dış etkenlerdir. Kurum içerisinde ise, genellikle dönüşümü yeni liderler, büyüme veya konsolidasyon stratejileri (birleşme ve satın almalar dahil) gibi etkenler tetiklemektedir. Dönüşümü tetikleyen etken ne olursa olsun, dönüşüm yolunda her kurum benzer zorluklarla karşılaşmaktadır: Organizasyonel yapı, yetenek, liderlik ve kurum kültürünü dönüşüm odaklı iş stratejiniz ile nasıl uyumlu hale getirebilir ve sürdürülebilir kılabilirsiniz? Kurumların sağlıklı büyümesine destek olmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak adına, Deloitte İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri profesyonelleri pratik iş yapış şekilleri ile geçmiş dönüşüm deneyimlerini birleştirmektedir. Analitikle güçlendirilmiş yenilikçi yöntem ve kaynaklara dayanan organizasyon ve insan kaynakları çözümlerimiz ile kurumlara dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerinde yardımcı olmaktayız.

Yetenek Yönetimi

Günümüzde, iş dünyasındaki hızlı değişimler yetenekli iş gücüne olan talebi artırmakta ve bu tür iş gücünü bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle geleneksel işe alım ve elde tutma stratejileri başarılı olamamaktadır. Yetenek, hem fonksiyonel takımları (finans, bilgi teknolojileri, satış, vb.) ve insan kaynaklarını yöneten üst düzey yöneticiler için hem de şirketlerin başarısı için önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Müşterilerimizin iş ve fonksiyonel stratejilerinin, yetenek program ve stratejileri tarafından desteklenmesi, yetenekli işgücü pazarındaki arz noksanlığı nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yüksek performans gösteren bir kurum olabilmenin yolu, yetenekli iş gücünü çekebilmek, geliştirebilmek ve elde tutabilmekten geçmektedir.

Yetenekli iş gücü aşağıdaki özelliklere sahiptir:
• Sadece piyasayı tahmin ederek değil aynı zamanda oluşturarak yenilik yaratabilmektedir.
• Rekabetçi iş dünyasında, yeteneklerini en iyi şekilde kullanıp geliştirebileceği yerlerde çalışmayı tercih etmektedir.
• Koçluk ve eğitim olanaklarının olduğu, ilişki ağını genişletebileceği ve tecrübe paylaşımına açık bir iş ortamında çalışmayı tercih etmektedir.
• Belirsizlik zamanlarında farklı konularda çalışabilme ve bu ortamlardan daha güçlü çıkabilmektedir.

Develop leaders

Değişim Liderliği ve Öğrenme

Değişen ekonomik ve politik çevre, şirketleri iş modellerini yeniden değerlendirmeye yöneltmektedir. Şirket birleşmeleri ve evlilikleri devam etmekte, bütçeler daralmakta, yeniden yapılanma faaliyetlerine başlanmakta ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Çalışanlardan daha az olanakla daha fazla iş yapmaları, yaklaşımlarını değiştirerek bireysel ve organizasyonel performanslarını artırmaları beklenmektedir.

Organization Acceleration: The new science of moving organizations forward