Deloitte Insights

Kurumlarda Yapay Zeka

Bilişsel teknolojilerin erken uyarlayıcıları, yapay zeka teknolojilerin ekonomik getirileri konusunda umutlu

Deloitte’un kurumlarda yapay zekâ raporunun ikinci versiyonu geçtiğimiz seneyle benzer şekilde kurumlarında yapay zekâyı kullanan ya da henüz test aşamasında olan şirketlerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Rapor sonuçlarına göre giderek artan sayıda kurum yapay zekâ kullanımı konusunda becerilerini geliştiriyor.  Bu sebeple artık kurumlar yapay zekâyla güçlendirilmiş yetkinliklerinden hangilerinin ölçülebilir değer yarattığı konusunda örnekler ortaya koymalılar.

Deloitte analizleri raporda 3 ana bulguyu ortaya koyuyor:

-Erken uyarlayıcılar yapay zeka yatırımlarını arttırıyor, daha fazla inisiyatif yaratıyor ve pozitif sonuçlar elde ediyor. Bulut tabanlı sistemler başlangıç için gerekli insan ve maddi kaynak gereksinimini azaltıyor.

-Şirketler risk ve değişim yönetimi becerilerini geliştirmeliler. Bu da siber güvenlik açıklarının kapatılması ve etik risklerin yönetilmesi anlamına gelmekte. Proje seçimi ve yatırımların geri dönüşünün de yönetimi ayrıca kritik önem taşımakta.

-Erken uyarlayıcılar ilerlemelerini hızlandırmak için doğru teknik becerilere değil doğru yetenek karmasına ihtiyaç duymakta. Kurumlar sadece yapay zekâ araştırmacıları ve yazılımcılara değil aynı zamanda doğru örnekleri seçebilecek liderlere de ihtiyaç duymakta. Bu yetenekleri çekebilmek için kurumlar mevcut çalışanlarını eğitse de birçoğu eski çalışanlarını yenileriyle değiştirmeli. Bunun yanı sıra erken uyarlayıcılar yapay zekânın ve insan yargısının birlikte hareket edebileceği optimal dengeye erişmek için stratejik bir yaklaşım geliştirmeli.

 

Faydalı buldunuz mu?