Görüşler

2018 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü

Akıllı sağlık hizmetlerinin evrimi

Küresel sağlık hizmetleri sektörünün büyüklüğü ve karmaşıklığı düşünüldüğünde, sürekli gelişim içerisindeki politikalar, süreçler ve yeterlilikler akıllı sağlık hizmetlerinin sunulmasının önündeki kritik konular olarak karşımıza çıkmakta. Tüm bunların ışığında sektörü şekillendiren teknolojik gelişimler dünyanın her yerindeki hastaların sağlık durumları üzerinde derin etkiler yaratmakta.

2018 görünümü küresel sağlık sektörünün mevcut durumunu ve hizmet sağlayıcıları, hastaları ve hükümetleri etkileyecek trendleri ve sorunları inceliyor. Bunun yanı sıra hasta odaklı yeni teknolojilerden faydalanan sürdürülebilir ve etkin maliyetli akıllı sağlık hizmetleri sunabilmek için önerilerde de bulunuyor. Raporda incelenen trendler ise şöyle: veri yönetimi, bilişsel veri işleme, bulut tabanlı elektronik hasta kayıtları ve nesnelerin interneti.

 

2018 Küresel Sağlık Hizmetleri Görünümü
Faydalı buldunuz mu?