Çözümlerimiz

Organizasyon Tasarımı

Organizasyonel Tasarım hizmet alanı organizasyon yapılarının, rol ve sorumlulukların, yetkinliklerin ve performans ölçütlerinin tasarımını kapsamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda yetkilendirme modelinin tasarlanmasını da kapsamaktadır.

Organizasyonel tasarımın ön aşaması olan organizasyon değerlendirme sürecinde, strateji, yapı, insan kaynağı, performans, süreç ve teknoloji gibi alanlarda organizasyon performansını etkileyen anahtar faktörlerin etkinliği detaylı olarak incelenmektedir.  

Organizasyonel tasarımı yapılırken yetkilendirme modelinin tasarlanması için SODA çalışması gerçekleştirilmektedir. SODA çalışması, “anahtar” aktivitelerin, bu aktivitelerde yer alan karar noktalarının ve karar süreçlerinde yer alan kişilerin belirlenmesini sağlayan tekniktir.