Çözümlerimiz

Süreç Yönetimi

Ürün, hizmet ve fiyatlama rekabetinin hızla daraldığı günümüzde kurum içi süreçlerinin yönetimi, izlemesi ve iyileştirilmesi en önemli fark yaratan faktörlerden biri olmaktadır.

Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, gerekli ölçümlerle performansının izlenmesi ve iyileştirmelerinin yapılmasını kapsayan faaliyetler süreç yönetimini oluşturmaktadır. Süreç yönetimi ile yaşanan belirsizliklerin ve verimsizliklerin giderilmesi amaçlanır. Bunu gerçekleştirmek için:

• Fonksiyonel amaçların kurum hedeflerinin önüne geçmemesi
• Sorumlulukların netleştirilmesi
• Sahiplenmenin sağlanması
• Tekrar eden faaliyetlerin tespit edilmesi
• İletişim sorunlarının tespit edilmesi ve giderilmesi gerekmektedir.

Süreç Yönetimi Nedir?

• Süreçlerin müşteri ihtiyaçlarını anlayan ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını hedefleyen etkinlik planlaması ve tasarlanması
• Verimlilik odaklı süreçlerin ölçülmesi ve tasarlanması
• Görev dağılımında organizasyonel çatışmalar ortadan kaldırılması ve görevler dağılımı ilkeleri doğrultusunda süreçlerin kurgulanması
• Kurumların risk iştahına paralel olarak süreçler üzerinde kontrollerin tasarlaması, değerlendirilmesi ve izlenmesi
• Talep yönetimi kapsamında süreçler üzerindeki etkilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda doğru paydaşların projelere dahil edilmesi sağlanır.

Deloitte süreç yönetimi yaklaşımının faydaları

Kurum içi süreçlerinin yönetimi, izlemesi ve iyileştirilmesi ile fark yaratmayı hedefleyen müşterilerimize yönelik, süreç yönetişim modelinin kurulumu, süreçlerin tanımlanması ve izlenmesine yönelik altyapını kurgulanması ve global ve lokal en iyi uygulamalar ile edindiğimiz deneyimler sonucu süreçlerde iyileştirme sağlanmasını hedefleyen müşterilere destek oluyoruz.

Kimlerle Çalışıyoruz

• Kurumlara süreç yönetimi ile ilgili organizasyonel yapılanmasının sağlanması, süreçlerin tanımlanması ve rol ve sorumlulukların belirlenmesini sağlayan Süreç Yönetişim modelinin kurulması
• Deloitte Süreç Yönetim Metodolojisi ile süreçlerin tanımlanması, sınıflandırılması ve süreç ağacının oluşturulması
• Süreçlerin performans yönetimini sağlamak için altyapını kurulması
• Süreç Tasarım Metodolojisi ile süreç çizimlerinin standart hale getirilmesi
• Yerel ve global tecrübelerimiz ve en iyi uygulamalardan yararlanarak süreçlerin iyileştirilmesi
Deloitte tarafından oluşturulan “IndustryPrint Modeler” ile süreç tasarımı etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Hizmetlerimiz

• Deloitte tarafından 1996 yılında oluşturulan, iş süreçleri modelleme aracıdır.
• İş süreçlerinin; kapsadıkları, ana süreçler, alt süreçler ve  aktiviteler olmak üzere kolaylıkla modellenmesini  sağlayarak süreç haritasını oluşturulmasını sağlar.
• Süreçlerin tanımlanması, süreç sahiplerinin ve kritik süreçlerin belirlenmesi, süreçlerin gözden geçirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, değiştirilmesi ve izlenmesinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.
• İş yapış şekillerinin değişmesi veya revizyona uğraması halinde değişikliklerin yapılmasında esneklik getirerek, kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
• Kurumlarda sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında; kullanıcı kolaylığı sağlayarak süreç sahiplerinin değişimler karşısında gerekli revizyonları yaparak dokümantasyonu güncel olarak tutmalarını sağlayabilmektedirler.
• Birden fazla departman veya iş kolunun sürece dahil olduğu durumlarda süreç akışının takibini kolaylaştırır.  
• Anahtar performans göstergeleri, riskler, fırsatlar ve süreç kontrol noktaları gibi etkenlerin süreç akışına etkilerinin gözlemlenmesine olanak verir

“Industry Print Modeler” Nedir?