Çözümlerimiz

Program Yönetimi

Program Yönetimi hizmetlerimiz ile üst yönetimin stratejik direktifleri doğrultusunda yürütülen projelerin bütünlüğü, projeler arasındaki bağımlılıkları belirlenmesi ve tüm programın hedefler doğrultusunda ilerlemesi sağlanmaktadır.

 • Birçok firmada test edilmiş ve geliştirilmiş Deloitte program yönetimi metodoloji ve araçlarının kurumda yerleştirilmesi, bu birikimin diğer programlara da yaygınlaştırma imkanı
 • Kurumsal yapılanma projelerinin stratejik hedefler doğrultusunda ilerlediğinin güvence altına alınması
 • Projelerin kalite, bütçe, kapsam ve süre hedeflerine ulaşma konusundaki başarı oranının artması, bu konulardaki performansın hızlı ve yapılandırılmış bir şekilde raporlanması
 • Kaynakların optimum kullanımı, projeler arası kaynak rekabetinin ve mükerrer işlerin önüne geçilmesi
 • Projelerden beklenen faydaların ve metriklerin doğru belirlenmesi, belirlenen hedef faydaların gerçekleşmesinin takibi
 • Programı bekleyen risklerin erken tespiti, risklerin en aza indirilmesi ve gerçekleşme durumlarına hazırlıklı olunması

Deloitte program yönetimi yaklaşımının faydaları

 • Program ile değiştirilmesi planlanan iş sorunlarının kapsamlı olarak anlaşılması
 • Kompleks teknik altyapıdaki büyük ölçekli programların gerçekleştirilmesindeki uzmanlık
 • Programın yürütüleceği yasal ortamın kapsamlı anlaşılması
 • İç ve dış paydaşların, proje üyelerinin ve ortakların etkin yönetimi için etkili iletişim yetkinlikleri

Kritik başarı faktörleri

Deloitte iPMO program yöneticisine etkin destek için proaktif yönetim yaklaşımı sağlamaktadır. iPMO; Proje Yönetimi metodolojisi ve uzmanlık alanlarının birleştiği danışmanlardan oluşmaktadır.

 • Deloitte iPMO proje ekibi, gerekli uzmanlık ve proje yönetim becerilerinin birleşiminden oluşmaktadır.
 • Deloitte iPMO, stratejik yönetimden detaylı proje sorunlarına inecek şekilde program yönetimini kapsayarak,  potansiyel riskleri tanımlar ve erken çözümlerin geliştirilmesi için koordinasyonu sağlar.
 • Proje yöneticisi programın kontrolünü kendisine bağlı ve bu konuda yetkin bir ekibe vererek, kendi konsantrasyonunu stratejik işlere ve paydaş yönetimine odaklar.
 • Deloitte Danışmanlık ekibi müşterilerine “Program Yönetimi” alanına odaklı ve deneyimli kadrosu ile firmaların vizyon ve hedeflerine uygun olarak destek olmaktadır. 

Deloitte Yaklaşımı iPMO (intelligent Program Management Office):

Hizmetlerimiz

Deloitte müşterilerinin genellikle stratejik hedeflerine ulaşmak veya şirketlerin yapılandırma projelerini yönetmek amacıyla ortaya çıkan PYO kurulum aşamasında uluslararası ve yerel deneyimlerini ortaya koyarak destek vermektedir.

Kimlerle Çalışıyoruz

Mevcut ve gelecek projelerini gerek kurum hedefleri gerekse proje hedefleri doğrultusunda en etkin ve verimli şekilde yönetebilmeyi amaçlamakta olan müşterilerimize destek oluyoruz.

Deloitte olarak müşterilerimize ne tür hizmetler sunuyoruz

 • PYO organizasyon yapısı, görev ve sorumluluklarının tanımlanması
 • Program yönetimi metodolojisi ve araçlarının tanımlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Mevcut proje portföyünün program yönetimi metodolojisi çerçevesinde önceliklendirilmesi, sorumluklarının belirlenmesi ve uygulama yol haritasına tanımlanması
 • Program yönetimi raporlama ve takip araçlarının oluşturulması

Program Yönetimi Ofisinin (PYO) kurulumu

Deloitte müşterilerinin genellikle stratejik hedeflerine ulaşmak veya şirketlerin yapılandırma projelerini yönetmek PYO görevini belirli bir dönem yerine getirmek veya destek vermektedir.
 

Kimlerle Çalışıyoruz

Proje portföyünün tanımlanması, önceliklendirilmesi ve takip edilmesini, tüm paydaşlara projelerdeki mevcut durumu ve riskleri raporlanması, projelerde alınması gerekli olan aksiyonların belirlenmesi konularında program yönetimini hayata geçirmek amacıyla müşterilerimize destek oluyoruz.
 

Deloitte olarak müşterilerimize ne tür hizmetler sunuyoruz

 • Projelerden beklenen faydaların ve metriklerin doğru belirlenmesi
 • Talep Yönetimi süreçlerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Deloitte Program yönetimi metodolojisi ve araçlarını kullanılarak proje portföyünün önceliklendirilmesi ve uygulama yol haritasına tanımlanmasına destek olunması
 • Projelerin kalite, bütçe, kapsam ve süre hedeflerinin takip edilmesi ve alınması gereken aksiyonların belirlenmesine destek olunması
 • Programı bekleyen risklerin erken tespit edilmesi
 • Üst Yönetim ve ilgili proje paydaşlarına raporlamaların yapılması
 • Kurum içinde program yönetimi kavramı hakkında eğitimlerin verilmesi

Program Yönetimi Görevinin müşteri adına gerçekleştirilmesi