Hizmetlerimiz

Dağıtım Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi

Dağıtım Yönetimi kapsamında Depo Operasyonları Tasarımı ve Nakliye Operasyonları tasarımı hizmetleri sunmaktayız.

Fazla stoklar, hasarlı ürünler, siparişi karşılama hataları, tahmin edilemeyen çevrim süreleri ve yüksek maliyetler gibi sebeplerle depolama ve dağıtım birçok şirketin en sorunlu süreçlerindendir.

Deloitte müşterilerine depo yönetimi ile ilgili birçok hizmet sunmakta ve müşterilerinin depolarını en iyi biçimde yönetmesine yardımcı olarak rekabetçi olmalarını sağlamaktadır.

Deloitte’un sunduğu hizmetler arasında depo yeri seçimi (tedarik zinciri ağ tasarımı kapsamında), depo yönetim sistemi seçimi, tasarımı ve uygulaması gibi stratejik hizmetlerin yanı sıra depo operasyonlarının iyileştirilmesini sağlayacak süreçlerin (teslim alma, depolama, sipariş toplama ve hazırlama) yeniden tasarımı gibi operasyonları iyileştiren hizmetler de yer almaktadır.

Deloitte, dünyanın birçok noktasında danışmanlık verdiği şirketlere RFID gibi teknolojik uygulamaların depo operasyonlarında kullanılması konusunda da yardımcı olmaktadır.

Depo Operasyonları Tasarımı

Nakliye sadece ürünlerin depolara teslim alınmasından önceki ya da depolardan ürünlerin dağıtımı sırasındaki taşımacılık gibi basit operasyonlar bütünü olarak görülse de, bu operasyonların iyi yönetilmemesi şirket maliyetlerinin ciddi boyutlara ulaşmasına neden olabilmektedir. Nakliye operasyonlarında karmaşıklık yaratan nakliye yöntemi seçimi (hava, kara, deniz vb.), filo seçimi ve filo büyüklüğünün belirlenmesi, rota belirleme gibi konular maliyet yaratan ve en iyi çözümün belirlenmesinde optimizasyon gerektiren kararlardır.

Deloitte depo kapasitesinin en iyi şekilde kullanımını sağlayacak nakliye süreçlerinin tasarımı, araçlardan etkin yararlanma, en kısa rotaların belirlenmesi, nakliye yöntemi seçimi, nakliye yönetim sistemlerinin seçimi ve uygulanması gibi konularda müşterilerine hizmet vermektedir.

Nakliye Operasyonları Tasarımı