Hizmetlerimiz

Stratejik Tedarik Yönetimi

Stratejik tedarik yönetimi, satın alınan malzeme, ürün ve hizmetlerin toplam maliyetini azaltırken elde edilen kalitenin ve hizmetin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Başka bir deyişle stratejik tedarik yönetimi maliyet iyileştirme ve verimlilik artırma fırsatlarının belirlenmesi için yapılan değerlendirmeler neticesinde tedarikçiler ile kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayacak özel sözleşmelerin yapılması sürecidir.

Stratejik tedarik sürecinde ilk aşama malzeme, ürün ve hizmetlerle ilgili beklentilerin net bir şekilde tespit edilmesidir. Bu adımda, hammadde ve mamul harcamalarının yanı sıra ofis malzemesi, bakım, güvenlik ve dağıtım gibi tüm satın alma kalemlerinin analizi yapılmaktadır. Ardından, mevcut ve muhtemel tedarikçilerin detaylı bir kıyaslaması yapılmakta ve beklentileri karşılarken en düşük toplam maliyeti sağlayabilen tedarikçiler seçilmektedir. Son aşamada ise, tedarikçilerin performansının düzenli olarak takip edilmesini sağlayacak süreçler geliştirilerek sürekli iyileştirmenin altyapısı hazırlanmaktadır.

Kaynak bulma (sourcing) ve satın alma (procurement) kapsamına yaklaşımımız tedarikçiler ile fiyat pazarlıkları yapmanın çok daha ötesindedir. Dünya çapında yaptığımız stratejik tedarik projelerinde kullandığımız ve başarısı kanıtlanmış olan metodolojimiz, müşterilerimizin toplam satın alma maliyetlerinin düşmesini ve pazara ayak uydurarak tedarikçiler için çıtayı yüksek tutmalarını sağlamaktadır.