Çözümlerimiz

Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Günümüzün dinamik dünyasında piyasalar sürekli hareket halindedir. Müşteri portföyleri, rekabet koşulları, müşteri beklentileri, maliyetler, tedarikçiler, yasal düzenlemeler, ürünler, faaliyet gösterilen coğrafyalar, iş kolları, tesisler ve teknolojik yapı her geçen gün gelişmekte ve değişmektedir. Ancak bütün bunlar olurken tedarik zinciri ağ yapısı nispeten değişmeden kalmaktadır. Çoğu tedarik zinciri ağı, bugünün ya da geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok, geçmişin ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Genellikle günümüzün bölgesel ve küresel piyasaları yerine yerel piyasalara hizmet etmek üzere tasarlanmıştır.  Ancak koşullar ve hedefler değişmiştir. Bu aşamada şirketlerin kedilerine şu soruyu sormaları gerekmektedir:

Mevcut ağ yapısı, yeni iş modelini ve hedefleri destekliyor mu?

Deloitte, müşterilerine “Ağ Tasarımı” konusunda hizmet vererek, tedarikçiden üretime, dağıtıma ve son kullanıcıya kadar olan ağı şirket hedefleri ve müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlamakta; simülasyonlar ile çeşitli alternatif modellerin sonuçlara etkisini göstererek en doğru modelin seçilmesini sağlamaktadır. Bunu yaparken vergi ile ilgili önemli olacak sonuçları değerlendirip, tasarlanan ağın vergisel açıdan da en uygun ağ olmasını göz önünde bulundurmaktadır.