Görüşler

Kamu sektöründe dijital dönüşüm yolculuğu

Dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen kamu kurumlarının dönüşüm planları genellikle teknolojik ve vatandaş odaklı çağa uymayan kurum kültürleri, süreçler ve beceriler sebebiyle sekteye uğruyor. Kamu kuruluşları bu zorlukların üstesinden nasıl gelebilir?

Önümüzdeki 10 yılda, Y kuşağının yükselişi, bütçe kısıtları vb. faktörler kamu kuruluşlarının hizmet sunma şekillerinde değişikliğe gitmelerine sebep olacak. Ancak bu faktörler arasında yeni dijital teknolojiler en önemli unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde kamu kuruluşları analog faaliyet modelleri yerine dijital sistemleri benimserken tarihi ve zor bir değişimden geçiyor. 

Kamu kuruluşlarının dijital teknolojilerin gücünü kullanarak değişimlerini tamamlamaları uzun zaman alacak gibi duruyor. 70 ülkeden 1.200 kamu görevlisinin, 140 kamu sektörü  liderinin ve birçok uzman görüşünün  alınarak, Deloitte tarafından dijital dönüşüm konusunda gerçekleştirilen anket ve röportajların sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bir çoğunluğu dijital teknolojilerin kamu kuruluşları üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğunu düşünüyor. Katılımcıların dörtte üçü dijital teknolojilerin kamu sektörünü dönüştüreceğini bildirirken, katılımcıların neredeyse hepsi (% 96’sı) dijital teknolojilerin kendi alanlarına etkisini önemli olarak nitelendiriyor.

Yapılan araştırma dijital transformasyonu şekillendiren beş faktörü de ortaya koyuyor: Strateji, liderlik, işgücü becerileri, dijital kültür ve kullanıcı odağı

Kamu sektöründe dijital dönüşüm yolculuğu
Faydalı buldunuz mu?