Görüşler

Akıllı Şehirler

Teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomiyi ve toplumu yeniden nasıl şekillendiriyor?

Akıllı şehirler dijital teknolojinin, dönüşüme yol açan yeniliklerin ve kentsel çevrenin kesişim noktasında bulunuyor. Yeni fikirlerin gelişme alanı olan akıllı şehirler, çalışmak ve yaşamak için heyecan verici bir yer.

Dünya giderek kentleşirken, eş zamanlı olarak büyük şehirler ekonomik büyümeyi tetikliyor ve yetenekler için bir çekim alanı haline geliyor. Aynı zamanda, şehirler sürekli olarak toplumsal sorunlara maruz kalıyor: işsizlik ve suç bir çözüm gerektiriyor, enerji verimliliği ihtiyacı daha da acil bir hale geliyor, nüfusun artması şehir altyapısı üzerinde büyük baskı oluşturuyor ve kamu yetkililerinin devamlı daha az kaynakla daha çok iş yapmaları gerekiyor.

 

Teknoloji şehirler tarafından yıllardır kullanılıyor. Dönüşüme yola açan teknolojilerin büyük metropollerin sorunlarını çözme potansiyeline sahip olması, teknolojinin kullanım hızını da giderek artırıyor. Bunun sonucu olarak kentsel alanlar “akıllı şehirlere” dönüşüyor. Yenilikçi teknolojiler yaşanan bu döşümün itici güçlerinden yalnızca bir tanesini oluşturuyor. Akıllı şehirlerin ikinci içeriği ise akıllı çözümlerin can damarı olan “veri”. Şehir sakinlerinin gerçek ihtiyaçlarına değinebilecek ve onlar tarafından anlamlı bulunacak akıllı çözümleri yaratmak için verinin gücünden faydalanılması önemli bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı şehirlerin sezgisel tasarımları kolayca benimsenmelerini sağlıyor ve bu da davranışlardaki değişimi kalıcı hale getiriyor. Nihayetinde, akıllı çözümlerin tamamı insan davranışıyla ilgili.

Akıllı şehirlerin üçüncü temel taşı ise akıllı insanlar. İstihdam üzerine odaklanmak ve yetenek için yapılan mücadeleyi kazanmak, sürdürülebilir ekonomik büyüme için kritik bir öneme sahip.

Geleneksel şehirlerden akıllı şehirlere dönüşüm hemen olacak bir şey değil. Başarı, alınan kararların kalitesine ve bu kararların uygulanış biçimine bağlı. Peki, başarılı olmak için ne gerekiyor? Yapılması gereken ve yapılmaması gereken şeyler ne ve akıllı şehirleri ilk benimseyen şehirlerden neler öğrenebiliriz? Bu rapor, gelecek on yılı şekillendirecek önemli temalar konusunda, Deloitte ve Amsterdam şehrinin ortak bakış açılarını sunuyor.

Bu raporun yaşayan bir doküman olması amaçlanıyor. Raporun yeni yayınlarının teknolojideki gelişmeleri yansıtmak ve akıllı çözümlere yeni örnekler vermek için sık sık çıkarılması planlanıyor.

 

 

Akıllı Şehirler
Faydalı buldunuz mu?