Görüşler

Veri Koruma Günü

Farkında ve güvende olun! 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yalnızca iş dünyasının değil, bireylerin de gündeminde oldukça önemli bir yer tutuyor. Deloitte Türkiye ve DL Avukatlık Bürosu uzmanları görüşlerini paylaştı.

İletişim olanaklarının artması ve gelişmesi ile birlikte ülke sınırlarının belirginliğinin azaldığını söyleyebiliriz. İlk olarak 1970’lerde hissedilmeye başlanan ülkeler arası kişisel verilerin aktarımındaki koruma ihtiyacı bugün zaruri bir hal almıştır. Bu yönde artan gereksinimlerin doğal bir sonucu olarak dünyadaki veri koruma düzenlemelerinde ve standartlarında artış görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye ve Avrupa, birbirine çok yakın tarihlerde kişisel verilerin korunması düzenlemeleri konusunda önemli değişiklikleri yaşadı. Türkiye’de 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlandıktan kısa bir süre sonra Avrupa Parlamentosu Üyeleri yeni veri koruma regülasyonu GDPR (General Data Protection Regulation) için onay verdi. İki metin de uzun süre taslak halinde kaldıktan sonra nihai halini 2016 yılı içerisinde aldı. 

28 Ocak tarihi kişisel verilerin korunması açısından tarihi bir gün olduğu için, Kişisel Verilerin Korunması Günü olarak kutlanmaktadır. 28 Ocak tarihini özel kılan Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması’na ilişkin 108 sayılı Sözleşme’nin 28 Ocak 1981 tarihinde imzaya açılmış olmasıdır. Türkiye’nin de Konsey üyesi diğer devletlerle birlikte aynı tarihte imzaladığı 108 Sayılı Sözleşme, uluslararası olarak imzaya açılan bu konudaki ilk sözleşmedir. 

Özel günler söz konusu olduğunda 7 Nisan tarihinden bahsetmemek olmaz. Bizim için milat niteliğinde olan 7 Nisan 2016 tarihi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olduğundan dolayı Türkiye için özel bir anlam ifade etmektedir. Bu kanunun Türkiye’yi kişisel veri koruma olgunluğu konusunda üst seviyelere taşıyacağına ve dünyada daha rekabetçi hale getireceğine inanıyoruz. 

Kişisel verilerin korunması konusundaki farkındalığın arttırılmasını amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Günü’nüz kutlu olsun!

Financier Worldwide - Veri Koruma ve Kişisel Verilere Dair Yasalar 2016

Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı Ortağı Cüneyt Kırlar’ın, “Veri Koruma ve Kişisel Verilere Dair Yasalar” konusundaki görüşleri, dünyanın saygın iş dünyası yayınlarından Financier Worldwide dergisinde yayımlandı.

Kişisel verileri nasıl işleyeceğiz?

KVKK’nın kişisel verilerin işlenmesinin tanımlandığı 3. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, ‘işleme’ kavramı çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

DL Avukatlık Bürosu Ortağı Lerzan Nalbantoğlu, The Deloitte Times’ın Eylül 2016 sayısında kaleme aldı.

Veri aktarmanın sonuçlarına hazır mıyız?

Kişisel verilerin aktarımı 6698 Sayılı Kanun çerçevesinde belirli şartlara bağlandı. Prensip olarak ilgilinin açık rızası ile veri aktarılabilirken, kanun belirli istisnaları da regüle ediyor.

Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci, The Deloitte Times’ın Eylül 2016 sayısında kaleme aldı.

Kişisel sağlık verileriniz sağlıklı korunuyor mu?

29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DL Avukatlık Bürosu Ortağı Lerzan Nalbantoğlu, The Deloitte Times’ın Aralık 2016 sayısında kaleme aldı.

Mali bilgileriniz güvende mi?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte Vergi İdaresi’nin elde ettiği mali bilgilerin güvenliğinin sağlanması önemli konulardan biri haline gelmiştir.

DL Avukatlık Bürosu Av. Şenol Kocaer, The Deloitte Times’ın Aralık 2016 sayısında kaleme aldı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tahtında Veri Sorumlusu olarak İşveren 

“Denetleme ve suiistimal incelemelerinde çalışan kullanımındaki iletişim araçlarının denetlenmesi ve kişisel verilerinin bu kapsamda işlenip işlenemeyeceği meselesi”ni, DL Avukatlık Bürosu Avukatlarından Asilhan Özkaya yazdı.

Faydalı buldunuz mu?