Hizmetlerimiz

Kurum ve İş Birimi Stratejisi

Deloitte’un global ölçekte sahip olduğu yetkinliklerin derinliği ve genişliği sadece stratejinin oluşturulmasında değil aynı zamanda stratejinin uygulanmasında da kurumlara destek olarak ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini garanti altına almaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ve liderlerin kurumları için genellikle net bir vizyonu olmakla birlikte bu vizyonu bir oyun planına, somut aşama ve sonuçlara dönüştürmek zorlayıcı olmaktadır. Birçok kurumda strateji değerlendirme ve yön belirleme süreci yıllık bütçe süreci ile eş değer tutulmakta ve kurumda gerçek anlamda bir stratejik değerlendirme ve strateji belirleme süreci işletilmemektedir. Oysa kurum ve iş birimi stratejisi bir organizasyonun üstün ve sürdürülebilir performans ve sonuçlar almasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Kurum stratejisinin belirlenmesi süreci kurum vizyonunun tanımlanmasından bu vizyonun kurum ve iş birimleri bazında kurumu rekabetten farklılaştıracak, uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak stratejik opsiyonlara dönüştürülmesini kapsamaktadır.

Deloitte’un yaklaşımı, derin endüstri bilgisi, müşteri ağı sayesinde dünya çapında sahip olduğu öngörüler ve uzun yıllara dayanan deneyimleri birleştirerek kurumun bulunduğu pazar koşullarını, fırsatları ve riskleri kurumun yetkinlikleri ile birleştirerek kurumsal stratejinin oluşturmasına ve kurumun uzun vadeli değer yaratmasına yardımcı olmaktadır. Deloitte iş dünyasındaki liderlere vizyonlarını tutarlı bir stratejiye çevirmelerinde ve doğru seçimleri yaparak kaynakların en etkin ve dengeli kullanımıyla mevcut iş portföyünün ötesinde fırsatları yakalamasına yardımcı olmaktadır. Deloitte aynı zamanda iş birimi liderleri ile çalışarak en zorlayıcı problemlerinin çözülmesinde ve pazarda rekabet karşısında başarının yakalanmasında kurumlara yardımcı olmaktadır.

Hizmetlerimiz

  • Kurum vizyon ve stratejisinin geliştirilmesi
  • İş birimi stratejilerinin geliştirilmesi
  • Büyüme ve Genişleme stratejisinin  belirlenmesi
  • Pazar, rekabet ve marka stratejisinin belirlenmesi
  • Sektör stratejileri  ve sektör yol haritalarının geliştirilmesi
  • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi