Hizmetlerimiz

Marka Stratejisi ve Konumlandırması

Strateji

Her gün dünyada binlerce yeni ürün ve hizmet piyasaya sunulmaktadır. Pazar birbirine benzeyen ürün ve hizmetlerle kalabalıklaştıkça markalar şirketlerin farklılaşmalarını sağlayan, müşteri tercihini artıran en önemli varlıkları haline gelmektedir. Özellikle bölgesel ve dünya markası olma yolunda adımlar atmaya başlayan şirketler için farklılaştırılmış, müşteri beklentileri ile uyumlu ve firmanın yetkinlikleri üzerine kurulu sağlam bir marka stratejisi daha fazla önem kazanmaktadır.

Etkin bir Marka Stratejisi için Gerekli Kriterler

Farklılaştırılmış bir marka stratejisine sahip olmak şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için yeterli değildir. Markaları her zamankinden daha güçlü kılmak ve marka değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için, şirketler iyi tanımlanmış marka yönetim yapısının oluşturulmasına da ihtiyaç duymaktadırlar.

Markalar tutarlı, sürekli ve net bir şekilde stratejilerini pazara aktarabildikleri sürece var olabilirler. Marka stratejisinin şirket çalışanlarınca içselleştirmesi ve atılan her adımın markaya uygun bir şekilde olmasının garanti altına alınması kritiktir.

Bununla birlikte marka performansının farklı kriterlerle ölçülmesi de firma çalışanlarını markadan sorumlu hale getirmek ve gelişimin takibi açısından önem taşımaktadır. Deloitte’un geliştirdiği “Marka Değer Haritası” aracı, marka değerini etkileyen gerçek faktörlerin ortaya çıkarılması ve bir marka izleme sistemi kurulması için yapısal bir çerçeve sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

 • Kurum stratejisinin, firmanın güçlü zayıf yönleri, mevcut marka portföyü ve stratejisinin incelenmesi, pazardaki eğilimlerin, müşteri ve rakip marka stratejilerinin analizlerini içeren marka denetimlerinin gerçekleştirilmesi
 • Global marka stratejilerinin ve konumlandırmalarının geliştirilmesi
 • Marka portföy stratejisinin oluşturulması ve marka mimarisinin geliştirilmesi
 • Marka yönetim süreçlerinin ve net bir biçimde tanımlanmış rol ve sorumluluklarla marka yönetimi organizasyon yapısının tasarlanması
 • Marka performans göstergelerinin belirlenmesi ve marka değerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için entegre bir marka performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi
 • Markanın hayata geçirilmesi, organizasyonun ve tüm birimlerin markayla uyumlu hale getirilebilmesi için marka içselleştirme programının geliştirilmesi ve gerekli eğitimlerin sağlanması

Kimlerle Çalışıyoruz?

Rekabetin giderek arttığı, fiyat ve ürün bazlı rekabetin zor olduğu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara, müşteri beklentilerinin yüksek olduğu yeni pazarlara girmek ve bu pazarlarda büyümek isteyen firmalara ve marka algısını geliştirmek isteyen firmalara sunduğumuz hizmetler ile güçlü markalar yaratmalarına destek oluyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar

 • Müşterilerimizin rakiplerinden farklılaşmasını sağlayacak, müşterilerine anlamlı gelen ve kurum yetkinlikleri ile örtüşen odaklı değer önerileri geliştirmelerini sağlıyoruz.
 • Markayı bir logo veya bir görsel unsur olmasının ötesine taşıyarak firmanın farklılaşmasını sağlayacak en önemli varlıklardan biri haline gelmesine katkı sağlıyoruz.
 • Ürün odaklılıktan marka ve müşteri odaklılığa geçişi sağlıyor ve müşteri yakınlığını artırıyoruz.
 • Müşterilerin kurumu ürün ve fiyatın ötesinde tercih etmelerini sağlayacak güçlü bir marka vaadi oluşturulmasına destek oluyor ve ürünlerin satış kanallarından itilmesi yerine, tüketici ve müşteriler tarafından talep görmesine destek oluyoruz.
 • Şirket içerisindeki farklı birimler arasında ortak bir vizyona doğru beraber hareket edilmesini sağlayarak markanın atılan her adımda tutarlı bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlıyoruz.