Hizmetlerimiz

Uluslararası Büyüme Stratejisi

Strateji

Deloitte, global olarak kabul görmüş metodolojileri, uluslararası pazarlarda yer alan sektör ve strateji uzmanları ve global ağı ile müşterilerine etkin uluslararası büyüme stratejilerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır

Pek çok firma ölçek ekonomisi yaratmak amacıyla kapasite artırımına gitmekte ve yatırım yapmaktadır. Gerek kapasitenin etkin kullanılması gerekse sürdürülebilir ek gelir fırsatlarının yaratılması amacıyla firmalar yeni pazarlarda büyümeyi hedeflemektedirler. Bu anlamda, talep büyüklüğü sebebiyle gelişmiş ülkelerle, her geçen gün talebin arttığı gelişmekte olan ülkeler firmalar açısından çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Firmaların başarılı olmak için planlı bir uluslararası büyüme stratejisine ihtiyaçları bulunmaktadır.

Uluslararası büyüme stratejisi hangi pazarlara öncelikli olarak odaklanılması, kaynakların hangi pazarlara ayrılması gerektiğinden başlayarak bu pazarlarda hedef müşterilerin belirlenmesi, ürün ve hizmet değer önerilerinin oluşturulması, kanal stratejilerinin belirlenmesi, markanın konumlandırılması, operasyon modelinin oluşturulması da dahil pazara giriş stratejilerinin geliştirilmesini içermektedir. Etkin bir pazara giriş stratejisi kurumsal kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlamakta ve firmaların başarı şansını yükseltmektedir.

Hizmetlerimiz

 • Hedef pazarların seçilmesi
 • Detaylı pazar analizleri (pazar büyüklüğü ve büyüme potansiyeli, müşteri, rekabet, kanal analizleri, iş ortamı, ekonomi, yatırım ortamı analizleri, vb.)
 • Pazara giriş stratejilerinin belirlenmesi (değer önerisinin belirlenmesi, markanın konumlandırılması, hedef müşteri, ürün, fiyat seviyelerinin ve kanal stratejisinin belirlenmesi)
 • Operasyonel ve organizasyonel modelin belirlenmesi
 • Olurluk analizlerinin yapılması
 • Uygulama yol haritasının belirlenmesi
 • İş ortaklarının seçimi ve ticari anlaşmaların hazırlanması konularında destek sağlanması
 • Hukuk, mevzuat ve vergi alanlarında destek sağlanması
 • Üretim tesisi lokasyon seçimi

Kimlerle Çalışıyoruz?

“Uluslararası Büyüme Stratejisi” konusunda uluslararası pazarlara açılmak isteyen, sürdürülebilir ve karlı coğrafi büyümeyi ana stratejileri arasında sayan, yurt dışında üretim tesisi kurmak isteyen firmalara ve yurt dışında faaliyet gösterip yurt içi pazara girmek isteyen uluslararası şirketlere destek oluyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar

 • Kısıtlı kurum kaynaklarının doğru şekilde ülkelere dağıtılmasına yardımcı oluyoruz.
 • Doğru kararların alınmasını sağlayacak, yatırımların geri dönüşünün güvence altına alınmasına yardımcı olacak veriye dayalı pazara giriş stratejilerinin geliştirilmesini sağlıyoruz.
 • Markanın doğru konumlandırılmasının sağlanması ile daha sonra değiştirilmesi zor bir algı yaratılmasının önüne geçiyoruz.
 • Belirlenen stratejiyi hayata geçirecek doğru organizasyonel ve operasyonel modelin geliştirilmesine yardımcı oluyoruz.