Hizmetlerimiz

Pazar ve Kanal Stratejisi

Strateji

Değişen pazar ve rekabet şartlarıyla birlikte şirketlerin doğru müşteri, ürün ve servislere odaklanması kadar bu ürün ve servisleri pazara nasıl ulaştırdıkları da aynı derecede önemli hale gelmiştir. Pazarlardaki penetrasyonun ve etkinliğin artırılması için doğru kanal yapısının oluşturulması ve kanal beklentileriyle örtüşen kanal değer önerilerinin geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. İyi kurgulanmış bir kanal stratejisi ve değer önerileri firmanın pazarda istediği yaygınlığa ulaşmasını ve hedeflenilen müşterilere erişiminin artırılmasını sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz

  • Pazar, kanal yapısı ve firmanın pazardaki performansının analizi
  • Kanal bazında fırsat ve risk analizi
  • Hedef müşterilere ulaşılmasını sağlayacak kanal ve pazar stratejilerinin oluşturulması ve kanal seçimi
  • Kanal değer önerilerinin oluşturulması (ürünler, hizmetler, fiyatlandırma yapısı, vb.)
  • Yol haritasının geliştirilmesi

Kimlerle çalışıyoruz?

“Pazar ve Kanal Stratejisi” konusunda özellikle; mevcut pazarlarında derinleşmek isteyen ve yeni bir pazara girmek isteyen müşterilerle, yurt içi pazara girmek isteyen uluslararası firmalara hizmetlerimizle destek oluyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar

  • Müşterilerimizin pazarlarda büyüme ve derinleşmelerine destek oluyoruz.
  • Büyümeyi destekleyen, kurum ve marka stratejisi ile paralel kanal yapısının oluşturulmasını sağlıyoruz.
  • Ürün ve hizmetlerin doğru zaman ve koşullarda hedef müşterilere ulaştırılmasını sağlayacak yapının belirlenmesine destek oluyoruz.