Hizmetlerimiz

Satış Ekibi Etkinliği

Strateji

Değişen pazar koşulları ve artan rekabetin yarattığı talepkar müşteriler ve fiyat baskısı sonucunda gelirlerdeki artış hızı yavaşlamaya başlamıştır ve kar marjları azalmaktadır. Satış sürecinin uzaması, müşterilerin daha talepkar olması ve satışa dönüşümün giderek zorlaşması müşteriler karşısında gerekli yetkinliğe sahip, donanımlı bir satış ekibinin varlığını zorunlu kılarken daha etkin satış süreçleri ve bu süreçleri destekleyen teknolojiler de daha önemli hale gelmiştir.

Satış fonksiyonu, sipariş alabilmek için satış elemanlarının müşteriler ile kısa süreli ilişkiler kurduğu bir fonksiyon olmaktan çıkmış, müşteriler ile daha uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleyen ve bunun için uygun metodolojileri ve teknolojik araçları kullanan, stratejik önemi olan bir fonksiyon haline gelmiştir.

  • Satış organizasyon modelinin yapılandırılması
  • Satış süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması
  • Satış ekibi yetkinliklerinin tanımlanması
  • Stratejik ve finansal hedefler ile uyumlu performans kriterlerinin belirlenmesi ve prim sistemlerinin tasarlanması
  • Kontrol seviyesini, takip edilebilirliği ve şeffaflığı artırmak için iş süreçlerine en uygun satış gücü otomasyonu teknolojisinin seçilmesi ve uygulanması

Hizmetler

“Satış Ekibi Etkinliği” konusunda saha satış ekibinin yetkinliğini ve performansını organizasyon yapılandırma, süreçler ve metodolojiler, performans yönetimi, yetkinlik modeli geliştirilmesi ile artırarak satış sürecini kısaltmak ve satışa dönüşümü artırmak isteyen; satış operasyonlarında teknoloji kullanarak otomasyon sağlamak ve verimliliği artırmak isteyen firmalara hizmetler sunmaktayız.

Kimlerle Çalışıyoruz?

  • Satış etkinliğinin artırılması için gerekli organizasyonun yapılandırılması, rol ve sorumlulukların belirlenmesini, satış süreçlerinin ve yaklaşımlarının yeniden tasarlanmasını sağlıyoruz.
  • Satış ekiplerinin müşteriler ile derin ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için gerekli yetkinlikleri tanımlıyor ve satış ekibinin yetkinliklerinin artırılması için yol haritaları oluşturuyoruz.
  • Satış ekibinin etkinliğini ve motivasyonunu artıracak performans ve prim sistemleri tasarlıyoruz.
  • Satış operasyonlarında etkin teknolojik çözümlerin hayata geçirilmesi için firmalara destek sağlıyoruz.

Müşterilerimize sağladığımız faydalar