Hizmetlerimiz

Finansal Yönetim Hizmetleri

CFO Hizmetleri

İster yüksek bir büyüme trendi olsun, ister kriz ortamı; finans fonksiyonları şirketler için kritik bir noktada durmaktadır. Buna bağlı olarak CFO’ların kurum değerine katkıları her geçen gün daha da artmaktadır. Kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, regülasyon, teknolojik gelişmeler, küreselleşme, satın alma ve birleşmeler ile tetiklenen dinamik ritmi yakalamak için CFO’lar eski iş yapış şekillerini ve sorumluluk alanlarını terk etmek zorundalar.

Modern CFO kimliği, artık aynı anda farklı rolleri ve görevleri üstlenebilen çok yönlü bir tarzı benimsemeyi gerektirmektedir. Deloitte, CFO’ların ve finans fonksiyonunun yeniden şekillenen ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına geniş bir hizmet yelpazesi oluşturmuştur.

CFO’lara global ölçekte sunduğumuz kapsamlı hizmet ağı, karşılaştıkları sorunları anlamamızı, işbirliği yapıp bilgiyi paylaşmamızı ve CFO’ların isteklerine paralel olarak kalıcı çözümler üretmemizi sağlamıştır. Deloitte’un “strateji – faaliyet modeli ve organizasyon– süreç – mevzuat – insan kaynağı – teknoloji” alanındaki bütünleşik bakış açısıyla sunduğu CFO hizmetleri çeşitlilik ve derinlik açısından benzersizdir.

Çalışmalarımız sırasında; kurumunuza sadece yurtdışı değil; yurtiçi benchmark’lar da sunarak küresel deneyimimizi; Türkiye gerçekleri ile de pekiştirmekteyiz. “Finansal Dönüşüm” ve “CFO Hizmetleri” hakkında tüm ihtiyaç ve sorularınız için bizi arayabilirsiniz.

Finans Organizasyon ve Süreçleri Yapılandırma Hizmetleri

 • Mali İşler Vizyon/Strateji/Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Mali İşler Faaliyet ve Hizmet Sunum Modellerinin Oluşturulması
 • Müşterek Hizmetler ve Uzmanlık Merkezleri Yapılarının Fizibilite, Tasarım ve Kurulması
 • Mali İşler Organizasyonel Yapılandırması
 • Mali İşler Norm Kadrosunun Belirlenmesi
 • Mali İşler Süreç, Politika ve Prosedürlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • Mali İşler Hizmet Seviyelerinin (SLA) ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Birleşme Sonrası Entegrasyon
 • Holding Yapılarının Tasarlanması
 • Mali İşler Kıyaslama Analizleri ve Olgunluk Değerlendirme
 • Mali İşler Dönüşümü Uygulama Yol Haritası

Finansal Raporlama ve Entegre Performans Yönetimi Hizmetleri

 • UFRS’ye Geçiş Stratejisi ve Desteği (UFRS Dönüşüm)
 • Hesap Planı Tasarımı
 • Dönem Kapanışlarının İyileştirilmesi
 • İşletme Sermayesi, Nakit ve Risk Yönetimi
 • Maliyet ve Karlılık Yönetimi
 • Halka Arz Hazırlığı
 • Yönetim ve Mali İşler Raporlama Yapılarının Kurulması
 • Planlama, Bütçe ve Tahminleme Yapısının Kurulması
 • Kurum Karnesi (Balanced Scorecard) ve Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI) Belirlenmesi
 • Aktivite Bazlı Maliyetlendirme / Aktivite Bazlı Yönetim (ABC/ABM)
 • İş Zekâsı, Mali Konsolidasyon, Bütçe, Performans Yönetimi ve Yönetim Raporlaması Çözümleri Uygulamaları