Business tax

Hizmetlerimiz

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Deloitte Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri, teknoloji ve risk odaklı denetim yaklaşımıyla inceleme riski ve vergi ihtilafı oluşturabilecek hususların erkenden tespit edilmesini sağlayarak, mevzuata uygun optimum çözüm yollarının ve fırsatların ortaya çıkarılmasını amaçlar.

Vergi Denetimi ve Tam Tasdik:

  • Mali tablo kalemlerinin doğruluğunun kontrolü.
  • e-Defter, e-Fatura ve e-Beyannamelerin dijital ortamda senaryolara göre analiz edilmesi, risklerin erkenden saptanarak raporlanması.
  • Yurtdışı faturaların stopaj ve SSKDV yükümlülüğü açısından kontrolü.
  • İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin analizi.Vergisel risk ve fırsatların belirlenmesi.
  • Vergi mevzuatındaki değişiklikler hakkında düzenli bilgilendirmeler yapılması.
  • Kurumlar vergisi matrahının doğrulanması ve tam tasdik raporunun hazırlanması.

Vergi Danışmanlığı

  • Mevzuata uyum, vergi maliyetlerinin optimizasyonu ve vergi risklerinin yönetimi gibi konularda danışmanlık verilmesi.

Vergi Check Up:

  • Deloitte tarafından yapılan denetim ile vergisel risk ve fırsatların tespit edilmesi.

İletişim
İsmail Yavuz
iyavuz@deloitte.com