Hizmetlerimiz

E-Dönüşüm Hizmetleri

Dijital dönüşüm, bir yandan firmaların iş yapış şekillerini, hatta iş yeri kavramını değiştirirken, diğer taraftan devletlerin politika ve prosedürlerini etkilemektedir. Dönüşüm süreci birçok firmaya; e-fatura, e-defter ve belge, e-arşiv, e-kayıt saklama, e-bilet ve YNÖKC gibi e-uygulamalara geçiş yükümlülüğü getirmekle birlikte, vergi inceleme süreçlerinin dijital ortama taşınması, dijital vergi dairelerinin kurulması gibi gelişmelere de imkan sağlamıştır.

Deloitte Türkiye e-dönüşüm ekibi, firmaların; yasal düzenlemelere uyum sağlamasına, vergi süreçlerini otomatize ederek, verimlilik artışı elde etmelerine ve elektronik verilerin işlenmesiyle anlamlı raporlara erişmesine yardımcı olur.

E-Uygulama Danışmanlığı

•Kurumun e-uygulama kullanma yükümlülüklerinin tespiti.

•E-uygulama başvurularının kontrol ve takibi.

•Şirketin iş akışına uygun e-uygulama yönteminin önerilmesi ve e-uygulama verilerinden azami fayda sağlayacak ürünlerin geliştirilmesi.

•E-uygulamaya geçiş sürecinde müşteriler ve diğer çözüm ortaklarıyla koordinasyonun sağlanması.

•Uygulamaya geçiş sonrası e-uygulama sisteminin mevzuat yönünden kontrolünün sağlanması.

 Vergi Süreçlerinin Otomasyonu

•Vergi süreçlerinde gereken liste ve raporların vergi teknolojileri kullanılarak otomatize edilmesi.

E-uygulama Çıktılarının Analizi

•E-uygulama sisteminden elde edilen verilerin, vergi teknolojileri kullanılarak çeşitli senaryolara göre analiz edilmesi ve raporlanması.

İletişim

İsmail Yavuz
iyavuz@deloitte.com