Global employer services - overview

Hizmetlerimiz

Uluslararası Görevlendirme ve İnsan Kaynakları Hizmetleri

Şirketlerin büyüdüğü ve küreselleştiği ortamda, uluslararası istihdam konusu daha karmaşık bir hale gelmektedir. Bugün iş dünyasının karşılaştığı en ciddi zorluklardan birisi, uluslararası vergi ve iş hukuku mevzuatına uyum sağlamaya çalışmaktır. Deloitte kapsamlı planlar ve program geliştirme stratejileri sunarak, uluslararası istihdam programlarının vergi yükü ve maliyetini en aza indirgeyecek şekilde tasarlanmasına yardımcı olmaktadır.

Ücret ve yan haklar

Kurumlar hem kendileri hem de çalışanları açısından az maliyetli, vergisel anlamda etkin ve mevzuata uygun bir ücret ve yan haklar programı tasarlayıp uygulamak istemektedir. Deloitte olarak kurumların kurumsal stratejileri, pazar ihtiyacı ve insan kaynakları yetkinliği dikkate alınarak ücret ve yan haklar program tasarımlarına destek olmaktayız. Bizler şirketin ömrünün çeşitli aşamalarında karşı karşıya kalabileceği ve birleşmeler, satın almalar, elden çıkarılmalar ve yeniden yapılandırmalar içeren bir dizi karmaşık vergi sorunları konularında insan kaynakları ile ilgili yol göstermekteyiz. Uyum hizmetleri ötesinde, uzmanlardan oluşan entegre ekiplerimiz global istihdam programları içerisinde kullanılmak üzere yeni fırsatlar yaratabilir, örneğin: bazı kritik pozisyonlardaki çalışanların istekleri ve ihtiyaçlarına yönelik total ücretlerini ayırt etmek;  başarılı şirket işletimi ve yetenek planlarını yürütebilmek için bazı teşviklerin teşhis edilmesi; ve yatırımlara maliyet-etkin geri dönüşler sağlayabilecek fikirlerin araştırılması.

Teknoloji

Teknoloji; etkinlik, denetim ve ticari bilgi toplama ve raporlama imkânı sağlayarak, müşterilerimizin çalışanlarına, tedarikçilerine ve yönetimine çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Deloitte, uluslararası görevlendirme programlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayan yazılımların tasarımı, geliştirilmesi ve yönetimi konusunda tanınmış ve genel kabul görmüş bir liderdir. Deloitte olarak bir çok global kurumun uluslararası görevlendirme programlarına teknolojiyi entegre etmeleri konusunda yardımcı olmaktayız. Global Advantage olarak bilinen teknoloji platformumuz, müşteri hizmetlerini iyileştirme, işlemleri hızlandırma, kalite ve mali sorumluluk süreçlerini denetleyebilme imkânı sunmaktadır.

Uluslararası görevlendirme hizmetleri

Global işverenlerin mücadele etmesi gereken en önemli yasal ve itibar anlamındaki risk, kendileri ve çalışanlarının yerel mevzuattan haberdar olup bu mevzuata uyumlu olarak hareket etmeleridir. Başarılı bir uluslararası görevlendirme programı, işverenlerin rekabetçi ücret ve maliyet kontrolü arasında dengeye kurmasından geçer. Deloitte bu konuda işverenlere, kapsamlı uluslararası vergi hukuku bilgi birikimi, uzmanlaşmış danışmanlık becerisi ve teknolojik altyapısı ile birlikte destek olmaktadır. Profesyonellerimiz, kurumların global mobil işgücüne dair çeşitli unsurları koordine edebilmeleri için, dünyanın her yerinde bireysel beyanname yükümlülükleri ile bordro raporlamalarının mevzuata uygun gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.

Uluslararası insan kaynakları hizmetleri

Uluslararası insan kaynakları hizmetlerimiz kapsamında; kurumun ilk uluslararası görevlendirme politikalarının oluşturulması veya mevcut uluslararası görevlendirme programının gözden geçirilerek mevzuata uygun hale getirilmesi konularında hizmet sağlamaktayız. Global mobilite programlarının finansal ve ücret unsurlarını yönetebilmek adına kurumlar ile ortak çalışmaktayız. Yaklaşımımız, uluslararası görevlendirme politikaları hedeflerini, insan kaynakları ve kurumsal stratejiler ile uyumlu hale getirmektedir. Deloitte olarak işverenlere uluslararası görevlendirme politikalarının oluşturulması konusunda önemli katma değer yaratıp, böylelikle işverenlerin çalışanlarının uluslararası görevlendirme deneyimlerini arttırmak için daha fazla vakit ayırmalarını sağlamaktayız.

Risk, Yetenek, Ödüller

Her kurumun başarısı direk olarak çalışanları ile bağlantılıdır. Günümüzün küresel ortamı, kurumları coğrafi ve kültürel işgüçlerinin yaratıcılığını bir araya getirebilecek stratejik düşüncelere davet etmektedir. Uluslararası faaliyette bulunan kurumlara, uluslararası görevlendirme, global ödüllendirme, global yetenek ve performans yönetimi programlarını geliştirmede destek sağlamaktayız. İnsan kaynağının coğrafi sınırlar arasında transferi dolayısıyla ortaya çıkabilecek finansal ve hukuksal risklerin yönetimine yardımcı olmak adına, gerekli kontrollerin tasarımı ve uygulanmasına yönelik hizmetler sunmaktayız. Düzgün tasarlanmış, düzgün yönetilen politikalar kurumlara yatırımların geri dönüşümünü rakamlara dökülmüş haliyle görmelerine imkân tanımakla birlikte, yetenek yönetimi kapsamındaki amaçların en etkin nasıl sağlanabileceği konusunda daha fazla stratejik kararlar alınabilmesine de fırsat tanımaktadır.