Indirect tax

Hizmetlerimiz

Dolaylı Vergiler

Katma Değer Vergisi ve Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri

Deloitte uzmanları olarak KDV ve diğer dolaylı vergiler konusunda hizmetlerimizi en geniş kapsamda sunmaktayız.

Vergi bölümümüzün ulusal ve uluslararası bakış açılarına sahip nitelikli ve tecrübeli yöneticileri; çok çeşitli sektörlerde ve birbirinden farklı yapılarda faaliyet gösteren firmaların dolaylı vergi ihtiyaçlarını anlar, hizmetin etkinliğini bu doğrultuda planlar ve uygular.

Deloitte Türkiye olarak dolaylı vergilere ilişkin aşağıdaki alanlarda hizmet vermekteyiz:

• Katma Değer Vergisi

• Özel Tüketim Vergisi

• Özel İletişim Vergisi

• Damga Vergisi

• Diğer Vergi ve Fonlar

KDV ve diğer dolaylı vergi uygulamalarında yapılacak hatalar mükellefler için maliyetler ve nakit akımları üzerinde oldukça olumsuz etkilere neden olabilir. Deloitte, işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesi, riskin yönetilmesi ve dolaylı vergi işlemlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi konularında destek olmaktadır.

Bu alanda sunulan hizmetler;

KDV Danışmanlığı Hizmetleri
KDV İadesi Hizmetleri
ÖTV Hizmetlerimiz
Diğer Dolaylı Vergiler Danışmanlığı Hizmetlerimiz