Mergers and acquisitions - Tax

Hizmetlerimiz

Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Deloitte uzmanları, birleşme, satın alma ve vergi yapılandırması süreçlerinde şirketlerin öngörülemeyen vergisel risklerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. Süreç boyunca verdiği danışmanlık hizmetleriyle, şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine destek olur.

Vergisel Durum Tespit Çalışmaları

•Şirketlerin hisse alma ve elden çıkarma süreçlerinde, alıcı veya satıcı tarafında vergisel durum tespit çalışmalarının gerçekleştirilmesi. Şirketlerin değerlemesini ve satın alma kararlarını etkileyebilecek önemli vergi risklerini ortaya çıkartılması. Eksik beyan edilen vergi yükümlülüklerinin tespit edilmesine yönelik üst düzey incelemeler gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkartılan bulgular ışığında teknik danışmanlık hizmeti sağlanması.

Vergi Yapılandırma Danışmanlığı

•Şirketlerin vergi yapılandırma çalışmaları kapsamında alternatif yapılar önererek, gelecekteki nakit akışı ve kazançlara etki edebilecek durumların analiz edilerek raporlanması. Bu çerçevede en uygun satın alma ve finansman yapısının belirlenmesi, karın kaynak ülkeye transferi ve yatırımdan çıkış esnasında karşılaşılan vergi prosedürleri, alım-satım işlemlerinde yasal belgelerin incelenmesi, tarafların hissedar ve vergi danışmanları ile satın alma yapısının değerlendirilmesi ve ortaya çıkabilecek özellikli vergisel konular hakkında danışmanlık hizmetleri sağlanması.

Vergisel Durum Tespit Hazırlık

•Hisselerini elden çıkarmak isteyen hissedarlar için, alıcı tarafın gerçekleştireceği vergisel durum tespit çalışması öncesinde, potansiyel vergi risklerinin ortaya çıkartılması konusunda ön hazırlık desteği sağlanması. 

İletişim

Güneş Söğütlüoğlu
gsogutluoglu@deloitte.com