Mergers and acquisitions - Tax

Hizmetlerimiz

Şirket birleşme ve satın almaları – Vergi

Şirket birleşmeleri ve satın almaları alanındaki tüm işlemler – birleşme, satın alma, iş ortaklıkları, sermaye yatırımları veya tasfiyeler— bu alanda uzmanlaşmış profesyonellerin dikkatli yaklaşımını gerektiren karmaşık konular içermektedir. Söz konusu işlemler küresel çapta faaliyetleri bulunan şirketleri kapsadığında dikkate alınacak konuların çeşitliliği daha da genişlemektedir. Bu çerçevede Deloitte’un birleşme ve satın alma danışmanları vergi, muhasebe ve diğer konularda yol göstererek risklerin yönetilmesi ve olası faydaların artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Vergi yapılandırma danışmanlığı ve durum tespit çalışmaları

Deloitte şirket birleşme ve satın alma danışmanları şirketlere ve girişim sermayesi yatırımcılarına tüm vergi konularında destek sağlamaktadır. Çok yönlü yaklaşımımız farklı disiplinlerden gelen endüstri ve teknik uzmanları bir araya getirmektedir. Farklı endüstrilere, ülkelere ve işlemlere yönelik belirli riskleri ve fırsatları analiz ederek pazarlıkta doğru konum alınmasına veya gereken önlemlerin alınmasına yardımcı olmaktayız.

Vergi yapılandırma çalışması kapsamında alternatif yapılar önererek, şirketin gelecekteki nakit akışı ve kazançlarını etkilemesi muhtemel çeşitli durumları analiz eden raporlar sunmaktayız.

Satıcı taraf için vergi danışmanlık hizmetleri

Piyasaya açılmadan önce şirket yönetimi ile beraber çalışarak vergi ve muhasebe yönünden analizler yapılmasına yardımcı olmaktayız. Bu sayede işlem yapısının şirketin stratejileri ile uyumlu olup olmadığını, vergisel risk ve fırsatların stratejik değerini tespit etmekteyiz.

Satış öncesi vergisel durum tespit çalışmamız sırasında Vergi Usul Kanunu kapsamındaki mali tabloların analizini, süreç ile ilgili anlaşmaların incelenmesini ve bilgi/belge kalitesinin analizini gerçekleştirmekteyiz.

Satın alma sonrası hizmetler

Ekiplerimiz vergi ve muhasebe yönünden birleşme, satın alma, bölünme veya diğer yeniden yapılandırma işlemleri sonrasında ilk günkü acil ihtiyaçlardan daha uzun vadeli planlara yönelik gereksinimlere kadar geniş bir alanda destek olacak kapsamlı bir yaklaşım gösterirler. Söz konusu hizmetlerimiz vergi stratejilerini, planlanan vergi yapılandırmasının uygulanmasını, vergi mevzuatına uygunluğun sağlanmasını, vergi yapısının sadeleştirilmesini, işlem sonrası grubun muhasebe uygulamalarının uyumunun sağlanmasını, vergi süreç, sistem ve personelinin birleştirilmesini içeren çeşitli vergi konularını kapsamaktadır.

Şirketin muhasebe ve vergi yönetimi ile beraber çalışarak birleşme sonucunda ortaya çıkması amaçlanan kazanımlara bağlı vergi konuları tespit etmekteyiz.