Smartphones TMT 2015

Görüşler

Türkiye’de e-Ticaret

2014 pazar büyüklüğü

2014 yılında Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğü, bir önceki seneye göre %35 büyüme ile 18,9 milyar TL’ye ulaştı. 2014’de Türkiye online perakende satışların toplam perakende satışları içerisindeki payı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında yer alarak %1,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından yürütülen ve Deloitte Türkiye’nin proje danışmanlığını üstlendiği çalışma ile Türkiye e-ticaret pazarı analiz edilerek "Türkiye e-Ticaret 2014 Pazar Büyüklüğü” raporu hazırlanmıştır.

Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğü, bir önceki seneye göre %35 büyüme ile 18,9 milyar TL’ye ulaştı. En büyük payı 6,8 milyar TL ile tatil-seyahat ve 6,5 milyar TL ile online perakende siteleri üstlenirken, pazarın geri kalanını 3,5 milyar TL ile çok kanallı perakende ve 2,1 milyar TL ile online yasal bahis siteleri oluşturdu. En hızlı büyüme ise %47 ile çok kanallı perakende kategorisinde gerçekleşti.

2014 yılında gelişmiş ülkelerde online perakende satışların toplam perakende satışları içerisindeki payı yaklaşık %6,5, gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık %4,5 iken, Türkiye’de ise bu oran 2013-2014 arası ufak bir artış olsa da %1,6 olarak gerçekleşti.

TÜBİSAD Türkiye 2014 e-ticaret pazar büyüklüğü

TÜBİSAD infografik: Türkiye 2014 e-ticaret pazar büyüklüğü verileri

Faydalı buldunuz mu?