Çözümlerimiz

CIO & Yönetici Programı

CIO'nun rolü, BT fonksiyonlarına olan talebin artmasıyla doğru orantılı olarak artmaktadır. CIO'nun yeni rolü teknolojiyi uygulamaktan öte teknoloji yoluyla iş dönüşümünü sağlamayı kapsamaktadır.

Deloitte'un CIO ve Yönetici Programı kıdemli BT liderlerinin, kendi sektörlerindeki zorluklara ve değişimlere önceden hazırlıklı olmalarına yardımcı olmaktadır. Deloitte, gerek teknoloji trendleri hakkında öncü ve pazar lideri raporları ve CIO kıyaslama çalışmaları aracılığıyla, gerekse mesleki gelişim programları, laboratuvar çalışmaları ve birebir yönetici ağı kurma yöntemleri ile, CIO'ları bugünün taleplerini karşılama konusunda güvenle ilerlemeleri için bilgilendirmekte ve onları bu yolda hazırlamaktadır.”

Teknoloji Trendleri 2016

Dijital çağda inovatif olmak

Farklı endüstriler, coğrafyalar ve büyüklükteki şirketlerde, günümüz CIO’larının bugünün gerçekliğinden geleceğe sorumluluk sahibi bir şekilde ilerleyerek, geleceği hayal etme, “olağan işleri” dönüştürme ve şirketlerinin her köşesinin yarınını şekillendirme fırsatı bulunuyor.

 

Teknoloji Trendleri 2016

2015 Global CIO Araştırması

Artık her şirket teknoloji şirketine dönüşmüştür. CIO’lar verimi artırmanın ötesinde, aynı zamanda müşteri deneyimini, işlerin yapılma şeklini yeniden şekillendiriyor, hatta iş modellerinin altyapısını oluşturuyorlar. Bu rapor, CIO’lardan beklentileri ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri incelemektedir.

2015 Global CIO Araştırması