Hizmetlerimiz

SAP - Finans Dönüşümü

Birçok finans dönüşüm lideri stratejilerini sıfırdan inşa ettiklerini ve süreç içerisinde dönüşüm getirdiği koşullara uygun olarak revize edip daha etkili hale getirdiklerini ifade ediyor. Hepsinin ortak görüşü ise dönüşümün bir el kitabı ya da evrensel kuralları olmadığı. Organizasyonların farklı ihtiyaçları olduğu tartışılmaz bir gerçek fakat dönüşüm projelerinin şirket ve endüstriyi gözetmeksizin bazı benzer zorluk ve yaklaşımları paylaştığı da doğrudur. Deloitte’nin finansal dönüşüm birimi bir dünya lideri olarak bilinmektedir. Deloitte, değişim için gerekli teknolojilerde uzmanlık sahibi olduğu gibi ayrıca finans konusunda da derin bilgi ve deneyime sahiptir.

SAP ile çalışarak oluşturduğumuz çözüm yaklaşımımız dünyadanın en  kompleks ve büyük finansal organizasyonlarının dönüşüm projelerinde firmaların istedikleri sonuçları elde etmelerine yardım ederken edindiğimiz bilgi ve deneyimlere dayanmaktadır.

Hizmetlerimiz

  • Kurumsal Performans Yönetimi, Yönetim Riski ve Kontroller, Strateji Yönetimi ve İş Analitiklerini de içeren SAP’nin en son yazılımlarını sunan finans odaklı uygulama
  • Redwood’s Fast Close Cockpit uygulaması kullanılarak yapılan SAP dönem kapanış iyileştirmeleri
  • Uygulamaya alma sonrası iyileştirmeler, veri temizleme, yeniden tasarım, bilgi ve rapor sadeleştirilmesi gibi SAP çözümlerinin uygulanması
  • Dengelenmiş ve kademeli skorkart uygulaması

Hizmetlerimizin sağladığı avantajlar

  • Maliyetleri azaltırken finans faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak
  • Yönetim ve mevzuata ilişkin dönemsel finansal rapor hazırlamak
  • Uluslararası finansal raporlama standartları, küresel konsolidasyon, birleşme ve devralmalara ilişkin sorunların giderilmesine yardımcı olunarak işletmenin büyüme stratejilerine destek vermek
  • Bünyeye yeni katılan işletmelerin entegrasyonu için süreci kolaylaştırmak.
  • Küresel muhasebe ve raporlama standartları ile uyumlu çözümler geliştirme
  • Farklı birimler arasında hızlı ve kolay bir şekilde konsolide finansal raporlar hazırlamak