Hizmetlerimiz

SAP - İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM)

İK dönüşümü bir iş konusu olup;  Deloitte’nin SAP İKY uygulaması yıllar boyunca birçok seviyede elde edilen deneyimlerle geliştirilen yaklaşımlar ve şablonların yanı sıra dönüşüm girişimlerine endüstri düzeyinde anlayışlar getirmektedir. Biz Deloitte olarak, genel dönüşüm stratejisi hizmetinde teknoloji söz konusu olduğunda, SAP’nin lider insan kaynakları çözümlerini uygulama yeteneğimizi kullanmaktayız. Aslında biz yaygın olarak İK dönüşüm araçları arasında sektörde kabul edilen önceden geliştirilmiş birçok çözüm oluşturduk. Örneğin, önde gelen İK uygulamalarına dayalı gelecekteki İK iş süreçleriyle birlikte yüzlerce müşteri anlaşmalarının bilgi ve anlayışından kurulan ve size sağlanan İK FastForward, Deloitte’un özel iş süreci araç seti olan Deloitte Industry PrintTM ile entegredir.

Sunduğumuz hizmetlerden bazıları

 • İş vaka tanımı ve küresel liderlik kazanıma katkı
 • İK hizmet sunum modeli çerçevesi
 • Önceden yapılandırılmış SAP HCM çözümü yoluyla küresel süreç tanımı, HR FastForward ve patentli Deloitte Industry PrintTM
 • Değişim yönetimi ve iletişim
 • Proje Yönetimi
 • SAP HCM özel araçlarıyla uygulama

Ek olarak, Deloitte’nin EVD  (Enterprise Value Delivery) denilen, kurumsal kaynak planlaması (ERP) uygulama metodolojisi, planlama ve uygulamayı gerçekleştirirken hesaba katılması gereken bir dizi faaliyetin 360 derecelik bir görünümüdür. Belirli faaliyetler müşteri ve proje ihtiyaçlarına göre tasarlanırken, metodoloji uygulamanın yaşam döngüsü boyunca ele alınması gereken çeşitli sayıda faktörler için geniş bir çerçeve sağlar.

Hizmetlerimizin sağladığı avantajlar

Hizmetlerimiz müşterilerimize gerçek ve ölçülebilir sonuçlar vermek için tasarlanmıştır. Müşterilerimizin işlerini değiştirmeye yardımcı olurken birtakım faydalar sağlamaktayız:

 • Yatırımların daha hızlı bir geri dönüş ile kazanımı ile işlemsel ve stratejik alanların her ikisinde de daha çabuk değer kazanma
 • Maliyetli uygulamaları olmadan büyüyen ve sürekli değişimi destekleyen bir platform
 • Uçtan uca kurumsal yaklaşım ile insanları, süreçleri ve teknolojiyi kapsayan bir tasarım
 • Müşterilerin özel iş gereksinimlerini karşılamak için özel çözümler sunan standart SAP İKY fonksiyonlarının geliştirilmesi
 • İK faaliyetlerini ve yeteneklerini arttırırken çalışan deneyimine hitap eden yeni Hizmet Sunum Modeli