Çözümlerimiz

Teknoloji Stratejisi ve Mimarisi

Günümüzde birçok işletmede, strateji ve yönetim mükemmeliyetinin merkezinde teknoloji vardır. Deloitte'un Teknoloji Stratejisi ve Mimarisi (TS&A) uzmanları CIO’lara ve diğer CxO'lara değer yaratan teknoloji stratejileri geliştirme ve uygulama konusunda danışmanlık verir. Hızlanan değişim ve teknolojik yenilikler dünyasında, Deloitte TS&A, önemli iş stratejilerini destekleyen pratik çözümlere odaklanarak, müşterilere işletmelerinde etki yaratacak alanları belirlemelerinde yardımcı olmaktadır. Deloitte global deneyimi ve konu uzmanlığı sayesinde hızla değer yaratan araçlar, çözümler ve yenilikler yoluyla müşterilere öncü hizmetler sunmaktadır. Bazen iş stratejileri; satın alma, elden çıkarma veya birleşmeyi içerir. Deloitte TS&A hizmetleri, sorumlu birleşme takımlarına yeni BT fonksiyonları tasarlamaktan sinerji hedefleri belirlemeye ve başarılı 1. gün kapanışına kadar uzanan birçok konuda uçtan uca danışma ve uygulama desteği sağlamaktadır.

TS&A birimimiz ayrıca, bilgi teknolojilerini daha etkin ve verimli kılmak için yeni işletme modelleri, süreçleri, yetenek disiplinleri ve çözümleri uygulayarak ve "BT İşletmeleri"ni inceleyerek, CIO'ların BT fonksiyonunu dönüştürmeleri için onlara yardım etme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu kapsamda inovasyon, dış kaynak kullanımı, mimari, bulut bilişim, hizmet yönetimi, BT finansal yönetimi, mobil, altyapı yönetimi, uygulama ve veri yönetimi gibi başlıklarda hizmet ve çözümler sunmaktadır.

Kognitif Teknolojiler: Şirketler için gerçek fırsatlar

Kognitif teknolojiler, bilgi teknolojilerinin gücünü geleneksel olarak insanlar tarafından gerçekleştirilen işleri gerçekleştirilebilecek şekilde artırdıklarından, organizasyonların hız, maliyet, kalite dengesine farklı yaklaşmalarını sağlıyor. Kognitif teknolojilerin firmanıza faydalarını keşfedin.

iot, smart things

 

Kognitif teknolojiler çağında çalışma şeklinin yeniden tasarlanması

Kognitif teknolojiler günümüzde göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip. Şirketler için yeni bir rekabet avantajı kaynağı olarak ortaya çıkmakta ve yakın zamanda iş yerlerinde ve evde yaygın bir şekilde kullanılacak. Önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde kognitif teknolojilerin iş ortamı, çalışanlar ve şirketler üzerinde önemli etkileri olması bekleniyor.

AI