İletişim

Gökhan Altun, Ortak

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Gökhan Altun, Ortak

Gökhan Altun Deloitte İstanbul ofisinde şirket değerleme, uyuşmazlıklar ve finansal modelleme hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yapmaktadır. Görevi kapsamında, uluslararası ticari ve yatırım tahkimleri, ihtilaflı değerlemeler, uzman tespitleri ve hissedarlar arasındaki uyuşmazlık süreçlerinde zarar miktarının tespiti alanında uzmanlık kazanmıştır. Gökhan gerek yerel gerek uluslararası olmak üzere çok sayıda tahkim ve mahkeme süreçlerinde uzman olarak tanık ifadesi vermiştir.

Gökhan Deloitte bünyesine Bağımsız Denetçi olarak 2001 yılında katıldı. 4 yıllık denetim tecrübesinden sonra 2006 yılında Deloitte Kurumsal Finansman Hizmetleri Bölümü’ne katıldı. Bu tarihten bu yana Kurumsal Finansman alanında şirket değerlemeleri ve mali durum tespit projelerinde derin tecrübe kazandı. 2008 – 2009 yılları arasında Deloitte Amsterdam Ofisi’nde değerleme ve finansal modelleme hizmetlerinde uzmanlaşan Gökhan, 2009 yılında İstanbul’a dönüşünden bu yana şirket değerlemesi, satın alma fiyatının dağıtılması, finansal modelleme, model incelemeleri ve uyuşmazlıklarla ilgili yüzlerce proje tamamlayan Deloitte Türkiye değerleme ekibini yönetmektedir.

Gökhan Altun, Ortak