İletişim

Gülfer Irmak, Ortak

Yetenek Lideri

Gülfer Irmak, Ortak

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Gülfer Irmak, aynı yıl Deloitte Türkiye’ye katılmış ve 2011 yılında vergi bölümü ortağı olmuştur. Uluslararası büyük ölçekli şirketlere sunulan uluslararası çalışan görevlendirme ile ilgili hizmetleri yönetmektedir. Kurumlar vergisi denetimi, Birleşme ve Satın almalar ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Uygulamaları ve uluslararası işveren hizmetleri alanlarında uzmanlaşmıştır. Uluslararası geçici görevli personel atamaları için vergilendirme, sosyal güvenlik, göçmenlik sorunları ile ilgili uzmanlığının yanında, varlık yönetimi araçlarındaki vergilendirme konularında da önemli deneyimleri bulunmaktadır.

Gülfer, 2000 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (“SMMM”) ünvanını almıştır. Deloitte'un çeşitli Avrupa ofislerinde “Uluslararası Vergilendirme” konularında çeşitli mesleki eğitim kurslarına (daimi işyerleri, transfer fiyatlandırması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, örtülü sermaye, geçici görevlilerin vergilendirilmesi vb.) katılmıştır. Ayrıca, Hollanda'daki Uluslararası Mali Dokümantasyon Bürosu'ndaki (IBFD) Uluslararası Vergi Akademisi'nin (ITA) ileri mesleki vergi eğitimi kurslarına katılım sağlamıştır.

Deloitte Türkiye içinde Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri, Vergi Ekibi üyesidir. Aynı zamanda Türkiye Kamu Gözetimi Kurumu ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesidir. Gülfer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gülfer Irmak, Ortak