deloitte legal terms

Юридичні аспекти

Умови використання

Дата останньої редакції: 2 травня 2018

Ресурс Deloitte.com об'єднує низку окремих міжнародних, регіональних та інших спеціалізованих вебсайтів. Назва конкретного вебсайту, на якому ви перебуваєте під час користування ресурсом deloitte.com, відображається в правому верхньому куті сторінки після слова «Місцезнаходження».

Ці Умови використання ресурсу (далі – «Умови використання» чи «Умови») застосовуються до кожного міжнародного, регіонального чи спеціалізованого вебсайту, який ви переглядали на ресурсі deloitte.com до того, як перейти на сторінку цих Умов використання. У цих Умовах використання такий окремий вебсайт іменується як «цей Вебсайт».

Продовжуючи користування цим Вебсайтом, ви погоджуєтесь із цими Умовами використання. Якщо ви незгодні з цими Умовами використання, то вам не дозволено користуватися цим Вебсайтом і ви маєте негайно його залишити.

Найменування «мережа «Делойт» стосується об’єднання «Делойт Туш Томацу Лімітед» (далі – «ДТТЛ»), юридичних осіб, що входять у мережу «ДТТЛ» та їхніх афілійованих осіб. Кожен окремий міжнародний, регіональний або інший спеціалізований вебсайт, розміщений на ресурсі deloitte.com (назву відображено в правому верхньому куті сторінки), належить певній юридичній особі, що входить у мережу «Делойт».

Компанія «Делойт» в Україні є частиною «Делойт СНД Холдингз Лімітед», фірмою у складі об’єднання «Делойт Туш Томацу Лімітед» (ДТТЛ). Цей Вебсайт належить компанії «Делойт» в Україні, яка є юридичною особою у складі мережі «Делойт», для посилання на яку у цих Умовах використання вживаються слова «ми», «нам» і «наш». Хоча деякі положення цих Умов використання можуть містити посилання на інші юридичні особи у мережі «Делойт», ці Умови використання регламентують відносини лише між вами та нами, а не з будь-якою з цих інших організацій.


Використання контенту. Обмеження використання. Конфіденційність

У разі виконання всіх зобов'язань, зазначених у цих Умовах використання, і якщо у відповідному розділі не зазначено інше, ви маєте право переглядати, копіювати, роздруковувати і поширювати (без внесення змін) інформацію, що міститься на цьому вебсайті за таких умов: (і) інформація використовується виключно в інформаційних, некомерційних цілях, (іі) будь-яка зроблена вами копія цієї інформації повинна містити застереження про авторські права або інше зазначення авторства такого контенту.

Ви не маєте права копіювати чи використовувати будь-яке програмне забезпечення, процеси, захищені авторськими правами, або технології, реалізовані чи описані на цьому Вебсайті.

Під час користування цим вебсайтом ви маєте дотримуватися вимог чинного законодавства.

Ви даєте свою згоду на використання ваших персональних даних та інформації відповідно до нашого Положення про конфіденційність і Повідомлення про використання cookie-файлів, які включено до цих Умов шляхом посилання. Цим ви погоджуєтеся з умовами нашого Положення про конфіденційність і Повідомлення про використання cookie-файлів, разом із усіма передбаченими ними зобов'язаннями.


Права на об'єкти інтелектуальної власності. Заборона використання найменувань або логотипів компанії «Делойт»

Зміст цього вебсайту надано нами чи іншою юридичною особою, що входить у мережу «Делойт», якщо не зазначено інше.

Цей Вебсайт і його зміст захищено авторським правом, торговою маркою та іншими відповідними законами Сполучених Штатів і/або інших країн. Ми та наші ліцензіари зберігаємо за собою всі права, які прямо не надаються в цих Умовах.

«Делойт», «Туш», «Томацу», «Делойт Туш Томацу», «Делойт і Туш», логотип «Делойт» і варіанти перекладу зазначених торгових знаків, а також найменування певних продуктів, які згадуються на цьому Вебсайті (далі разом – «Торгові знаки компанії «Делойт»»), є торговими марками чи офіційно зареєстрованими торговими знаками юридичних осіб, що входять у мережу «Делойт». За винятком випадків, безпосередньо передбачених положеннями цих Умов використання, або у разі отримання відповідного письмового дозволу від власника торгової марки, ви не має права використовувати жоден Торговий знак компанії «Делойт», окремо чи в поєднанні з іншими словами чи графічними елементами, у будь-яких пресрелізах, рекламних оголошеннях, інших рекламних чи маркетингових матеріалах або у медіа контенті, чи то у письмовій, усній, електронній, візуальній чи будь-якій іншій формі.

На цьому Вебсайті посилання на товарні знаки третіх осіб наведено виключно для цілей ідентифікації; їх наявність не означає, що такі особи затверджували цей Вебсайт або будь-яку розміщену на ньому інформацію. Ці Умови користування не надають вам жодних прав на використання товарних знаків третіх осіб.
 

Відмова від відповідальності та обмеження відповідальності

НА ЦЬОМУ ВЕБСАЙТІ (ВКЛЮЧНО З БУДЬ-ЯКИМ КОНТЕНТОМ, РОЗМІЩЕНИМ НА НЬОМУ) НАВЕДЕНО ІНФОРМАЦІЮ ВИКЛЮЧНО ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ. ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЬОГО ВЕБСАЙТУ МИ НЕ НАДАЄМО ЖОДНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЧИ ПОСЛУГ ПРОФЕСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ. ПЕРШ НІЖ УХВАЛИТИ БУДЬ-ЯКЕ РІШЕННЯ ЧИ ВЖИТИ БУДЬ-ЯКИХ ЗАХОДІВ, ЩО МОЖУТЬ НЕГАТИВНО ВІДБИТИСЯ НА ВАШОМУ ФІНАНСОВОМУ СТАНІ ЧИ СТАНІ СПРАВ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТАНТА, ЩО МАЄ НАЛЕЖНУ КВАЛІФІКАЦІЮ.

ВІДОМОСТІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ НА ЦЬОМУ ВЕБСАЙТІ, ПОДАНО «ЯК Є». МИ НЕ РОБИМО ЖОДНИХ ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ЗАЯВ І НЕ НАДАЄМО ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ЦИХ ВІДОМОСТЕЙ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ЗМІСТ ВИКЛАДЕНОГО ВИЩЕ, МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО ЦЕЙ ВЕБСАЙТ БУДЕ ЗАХИЩЕНИЙ, НЕ МІСТИТИМЕ ПОМИЛОК, ВІРУСІВ АБО НЕБЕЗПЕЧНИХ КОДІВ, АБО ВІДПОВІДАТИМЕ ВСІМ ЗАСТОСОВНИМ КРИТЕРІЯМ ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ЧИ ЯКОСТІ. ЦИМ МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, В ТОМУ ЧИСЛІ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОЧІКУВАННЯМ ЗАМОВНИКА ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ПРАВА ВОЛОДІННЯ, ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, СУМІСНОСТІ, БЕЗПЕКИ Й ТОЧНОСТІ.

ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ ЦИМ ВЕБСАЙТОМ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК; ОТЖЕ, ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРИЙМАЄТЕ РИЗИК ЗБИТКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, В ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, РИЗИК ВТРАТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ АБО ДАНИХ. МИ НЕ ВІДПОВІДАЄМО ЗА ВІДШКОДУВАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ЗБИТКІВ (ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ОСОБЛИВИХ, ВИПАДКОВИХ, ПОБІЧНИХ ЧИ ШТРАФНИХ) АБО БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ШКОДИ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ, СТАТУТУ АБО ДЕЛІКТУ (В ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, НЕДБАЛОСТІ) АБО З ІНШИХ ПРИЧИН У ЗВ'ЯЗКУ З АБО ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВЕБСАЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО НАМ БУЛО ВІДОМО ЧИ МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

ПЕВНІ ПОСИЛАННЯ НА ЦЬОМУ ВЕБСАЙТІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПЕРЕХІД НА САЙТИ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЧИ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ, НАД ЯКИМИ МИ НЕ МАЄМО КОНТРОЛЮ, В ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, НА РЕСУРСИ, ЯКІ ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЩО ВХОДЯТЬ У МЕРЕЖУ «ДЕЛОЙТ» ЧИ ЇХНІМИ ПРАЦІВНИКАМИ. НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ЗМІСТ ВИКЛАДЕНОГО ВИЩЕ, МИ НЕ РОБИМО ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ ЗАЯВ І НЕ НАДАЄМО ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ПОДІБНИХ САЙТІВ, РЕСУРСІВ ЧИ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ. ПОСИЛАННЯ НА ТАКІ САЙТИ, РЕСУРСИ ЧИ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ НЕ ОЗНАЧАЮТЬ, ЩО МИ ПІДТРИМУЄМО ЧИ СХВАЛЮЄМО ЦІ ПОСИЛАННЯ ЗІ СВОГО БОКУ.

ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ДО НАС І НАШИХ ПРАЦІВНИКІВ, АЛЕ Й ДО ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ВХОДЯТЬ У МЕРЕЖУ «ДЕЛОЙТ» І ЇХНІХ ПРАЦІВНИКІВ.

ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ, НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ, СТАТУТУ АБО ДЕЛІКТУ (В ТОМУ ЧИСЛІ, СЕРЕД ІНШОГО, НЕДБАЛОСТІ) ЧИ НА ІНШИХ ПІДСТАВАХ.


Додаткові умови

У разі якщо одне чи кілька положень цих Умов використання будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, то: (i) недійсне в цій юрисдикції положення має бути змінено таким чином, щоб у максимально дозволеному законом обсязі зберегти його юридичну силу та вихідні наміри сторін, при цьому всі інші положення цих Умов залишаються чинними та дійсними і (ii) в усіх інших юрисдикціях Умови залишаються чинними та дійсними.

Ми можемо на власний розсуд змінювати ці Умови використання в будь-який час, опублікувавши нову редакцію Умов за посиланням на Умови використання ресурсу Deloitte.com (тобто на вебсторінці, яку ви зараз переглядаєте) або на іншій сторінці на цьому Вебсайті. Нова редакція набуває чинності й застосовується до вас одразу після публікації, якщо ми чітко не зазначаємо іншого. Ви несете відповідальність за ознайомлення з оновленими положеннями Умов використання, розміщеними на цій вебсторінці. Якщо ви продовжуєте користуватися цим Вебсайтом після ознайомлення зі змінами в цих Умовах, то це означає вашу згоду з оновленими Умовами використання.