deloitte personal data processing

Конфіденційність

Умови обробки персональних даних

Дата останньої редакції: 1 червня 2019 року

Ресурс Deloitte.com об'єднує низку веб-сайтів, включно з міжнародними, регіональними та іншими спеціалізованими веб-сайтами. Назву сайту, на якому ви перебуваєте зараз, користуючись ресурсом deloitte.com, зазначено в правому верхньому куті сторінки після слова «місцезнаходження».

Ці Умови обробки персональних даних ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК»* (надалі – «Умови») визначають правила обробки Ваших персональних даних** Товариством з обмеженою відповідальністю «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» (надалі – «Компанія»).

I. Компанія здійснюватиме обробку Ваших персональних даних зі встановленою метою, в межах Вашої згоди, цих Умов та відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про рекламу», Конституції України та інших нормативно-правових актів і внутрішніх документів Компанії.

II. Персональні дані оброблятимуться Компанією з метою (надалі – «Мета») реалізації:

1) Відносин у сфері реклами;

2) Відносин у сфері маркетингу (направлення з електронної пошти Компанії рекламних повідомлень, актуальних новин галузі, змін у законодавстві України та запрошень на заходи Компанії);

3) Відносин у сфері дозвілля.

Персональні дані, дозвіл на обробку яких Ви надаєте Компанії, включають та/або можуть включати нижчезазначене:

Прізвище, ім’я, по-батькові, стать, громадянство, особиста та/або робоча електронна пошта, номер особистого та/або робочого мобільного (стаціонарного) телефону (факсу), відомості про поточне місце роботи та/або попередні місця роботи (найменування роботодавця, адреса роботодавця, дата початку і закінчення роботи, посада, підрозділ, трудовий стаж), ір- адреса, Ваші повідомлення, листи, заяви, які передаються на електронну пошту ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК», інші комунікаційні дані.

III. Ви надаєте згоду Компанії на включення Ваших персональних Даних, зазначених вище, в базу персональних даних «Маркетингова база даних Компанії» з Метою визначеною вище, що буде знаходитися за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, Україна.

IV. Використання персональних даних працівниками Компанії, пов’язаних із обробкою Ваших персональних даних, буде здійснюється лише відповідно до їхніх професійних, службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових або трудових обов’язків. Таке зобов'язання залишається дійсним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, передбачених законодавством.

V. Компанія зобов’язується забезпечувати захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.

VI. При обробці Ваших персональних даних відповідно до Мети, визначеної в цих Умовах, Компанія матиме право повідомляти/передавати Ваші Персональні дані третій/ім особі/ам без повідомлення Вас про такі дії.

VII. Ви надаєте згоду на внесення змін до Ваших персональних даних за зверненням інших суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними.

VIII. Ви надаєте згоду Компанії на знищення Ваших персональних даних без повідомлення Вас про такі дії.

Відсутність у цих Умовах посилань на інші положення Закону України «Про захист персональних даних» не є підставою для незастосування таких інших положень або обмеження прав / обов'язків Компанії.

Повідомляємо Вас про Ваші права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить Ваші персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, окрім випадків, встановлених законом;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

3. мати доступ до Ваших персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. реалізовувати право на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також запобігати наданню відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

 

* Обробка Персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних».

** Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних».