Перспективи

На порядку денному керівництва компанії

COVID-19: Рекомендації для наглядових рад

COVID-19 представляє сьогодні справжній виклик майже для кожного керівника. Проблеми з постачанням, ліквідністю, фінансові труднощі, перехід на віддалену роботу – цей перелік операційних проблем здається нескінченним. Хороша реакція на кризу включає багато речей, про які «Делойт» наголошує щодня: безперервність бізнесу, управління стійким розвитком, важливість людського капіталу, резервні плани діяльності тощо.

Для наглядових рад вчасна реакція, ймовірно, ґрунтується на глибокому розумінні її ролі – коли потрібно вступати, а коли ні, а також як і коли брати участь у зовнішній діяльності – наприклад, у спілкуванні із зацікавленими сторонами, регуляторами та ін. Наглядова рада виступає як вищий орган управління компанією і підтримує керівництво у рішеннях навколо боротьби за виживання, але водночас забезпечує підтримку компанії для виходу з кризи сильнішою та стійкішою. Найважливіше – це дисципліна, виважені рішення, відсторонення та розсуд під керівництвом наглядової ради.

Теми, висвітлені в цій статті:

  • В якій частині повинна втручатися наглядова рада
  • За яких умов та коли наглядова рада повинна забезпечити правонаступництво
  • Як наглядова рада має проводити зустрічі
  • Як спілкуватися з акціонерами
  • Роль голови наглядової ради
  • Перегляд кризових планів
  • Як продовжувати діяльність, коли ситуація з COVID-19 мине
На порядку денному керівництва компанії COVID-19: рекомендації для наглядових рад
Чи була корисною ця інформація?