Опитування CFO Survey 2019 | «Делойт» в Україні

Стаття

Застосування технологій штучного інтелекту

Опитування CFO Survey 2019 у країнах Центральної Європи

Незважаючи на зростання популярності технологій штучного інтелекту, результати опитування свідчать, що це питання є досить складним для компаній.

Основні факти:

  • 64% фінансових директорів зазначило, що їхні компанії неготові або у незначній мірі готові до впровадження рішень на базі штучного інтелекту;
  • бухгалтерський облік розглядається як ключова сфера впровадження технологій штучного інтелекту – про це повідомило 30% респондентів;
  • 80% фінансових директорів лише частково застосовують або не застосовують взагалі технології штучного інтелекту для підтримки управлінських процесів.
  • зростання швидкості (48%), підвищення ефективності (40%) та скорочення витрат (46%) розглядаються як основні переваги застосування робототехніки та рішень на базі штучного інтелекту;
  • 32% фінансових директорів вважає, що через 10 років технології штучного інтелекту замінять працівників на робочих місцях фінансових підрозділів.

Фінансова функція не готова до впровадження технологій штучного інтелекту. Проте фінансові директори бачать переваги застосування роботизації.

64% фінансових директорів зазначило, що їхні компанії погано або зовсім не підготовлені до впровадження рішень на базі штучного інтелекту. Лише 8% респондентів зазначило, що їхні компанії є добре підготовленими або готовими до впровадження таких технологій. Незважаючи на сферу діяльності компаній, щонайменше 50% фінансових директорів повідомили про відсутність підготовки до впровадження технологій штучного інтелекту. Найбільш підготовленими виявилися компанії сектору професійних послуг – 19% фінансових директорів вважає, що їхні компанії добре підготовлені. Серед найменш підготовлених опинилися підприємства державного сектору та сектору промислового виробництва. Лише 2% фінансових директорів вважає, що вони добре підготовлені.

Фінансові директори розглядають бухгалтерський облік як ключову сферу застосування рішень на базі штучного інтелекту.

30% фінансових директорів вважають бухгалтерський облік основною сферою впровадження технологій штучного інтелекту. Така думка є найбільш поширеною серед респондентів сектору фінансових послуг – 37% опитаних назвали цю сферу основним напрямом впровадження технологій. Підприємства державного й споживчого секторів основними сферами впровадження технологій штучного інтелекту назвали казначейську функцію (50%) і фінансове планування та аналіз (39%).

У майбутньому технології штучного інтелекту можуть замінити робочі місця у сфері фінансів.

Приблизно третина фінансових директорів не може оцінити довгостроковий вплив когнітивних технологій на можливості працевлаштування у фінансовій сфері. Фінансові директори вважають, що протягом наступних трьох років вплив таких технологій буде незначним. Вони також припускають, що через п'ять років когнітивні технології/технології штучного інтелекту та працівники, найімовірніше, доповнюватимуть можливості один одного. Проте прогнозується, що через 10 років робочі місця у сфері фінансів будуть замінені технологіями.

Опитування CFO Survey 2019 | «Делойт» в Україні
Технології штучного інтелекту