cxo

Прес-релізи

У керівників росте занепокоєння щодо екологічних питань – Звіт зі сталого розвитку на основі дослідження серед топменеджменту компаній за 2022 рік

Сьогодні топменеджмент компаній здебільшого має чітке уявлення про те, яким чином майбутнє планети залежить від стратегії ведення господарської діяльності – особливо від скорочення викидів вуглецю та інтеграції екологічних практик у діяльність компаній. Багато керівників уже впроваджують заходи зі сталого розвитку, щоб їхній бізнес міг скоротити свій вплив на навколишнє середовище, однак усе ще існують деякі перешкоди на цьому шляху.

У відповідь на нагальну потребу реагувати на екологічні та кліматичні проблеми компанія «Делойт» оприлюднила свій Звіт, Deloitte 2022 CxO Sustainability Report, який показує стурбованість керівників вищої ланки стосовно екології та досліджує зусилля в боротьбі зі змінами клімату. У Звіті також розкривається інформація про невідповідність бажань можливостям позитивно впливати на майбутнє нашої планети.

У межах дослідження компанія «Делойт» провела опитування понад 2 000 представників вищого керівництва у 21 країні. Дослідження охоплює країни Європи, Південної Африки, Північної та Південної Америки та Азійсько-Тихоокеанського регіону, а також основні сектори промисловості, представлені у вибірці.

Зростання занепокоєності щодо зміни клімату. Результати показують, що 89% керівників згодні з тим, що ситуацію з кліматом можна описати як таку, що знаходиться в критичному стані. Зміна клімату вже впливає на розвиток бізнесу – керівники говорять, що серед кліматичних проблем, які мають відчутний вплив на бізнес, найбільшими є вплив природних катастроф на операційну діяльність, регуляторна/політична невизначеність та тиск з боку громадськості. Крім того, 81% керівників заявили, що особисто зазнавали впливу кліматичних подій у той чи інший спосіб, а 62% респондентів очікують, що зміна клімату сильно вплине на стратегію та діяльність їхніх компаній протягом наступних трьох років.

Deloitte 2022 CxO Sustainability Report

У результатах опитування також зазначається, що компанії відчувають на собі тиск щодо необхідності реагувати на зміни клімату з боку різних груп зацікавлених сторін – від регуляторних органів до клієнтів і працівників.

Які перешкоди та розбіжності виникають на шляху до сталого бізнесу?

Визнаючи, що рівень відповідальності бізнесу щодо змін клімату та навколишнього середовища зростає, компанії все ще мають певні перешкоди на шляху до сталого розвитку. Так, понад третина організацій не впровадили більше одного з п’яти «значущих» заходів щодо сталого розвитку.

Водночас одними з найважчих у реалізації заходів є такі:

  • розробка нових, екологічно чистих продуктів або послуг;
  • встановлення вимог до постачальників і бізнес-партнерів щодо відповідності конкретним критеріям сталого розвитку;
  • оновлення або переміщення промислових об’єктів для підвищення їхньої стійкості до катаклізмів і змін клімату.

Такі перешкоди спричинені труднощами оцінки впливу конкретного бізнесу на навколишнє середовище та недостатнім постачанням екологічно чистих матеріалів або ресурсів, які забезпечують низький рівень викидів. Окрім того, керівники постійно стикаються з поточними витратами, пов’язаними з переходом до майбутнього з низьким рівнем викидів вуглецю.

Позитивний вплив

Результати опитування показують, що організації успішно впроваджують такі заходи щодо сталого розвитку, як: використання екологічно чистих матеріалів, енергоефективних чи екологічних автоматизованих систем, технологій та обладнання; ефективне використання енергоресурсів та належне навчання й підготовка працівників до діяльності, що стосується змін клімату.
19% лідерів впроваджують принаймні чотири з п’яти «значущих» заходів, зазначених у Звіті:

  • розробка нових, екологічно чистих продуктів або послуг;
  • вимоги щодо відповідності постачальників і ділових партнерів конкретним критеріям сталого розвитку;
  • оновлення або переміщення промислових об’єктів для підвищення їхньої стійкості до кліматичних впливів;
  • врахування кліматичних питань під час лобіювання/здійснення політичних пожертвувань;
  • встановлення прив’язки між сумами винагород для топменеджменту та показниками діяльності щодо сталого розвитку.

«Боротьба зі зміною клімату – це не один вибір, це мільярди виборів. Жодне рішення не є незначним, проте певні дії та рішення впливають на ситуацію більше за інших. Ці сміливі кроки з боку бізнес-лідерів необхідні вже зараз, поки ми ще маємо час для зменшення шкоди. Настав час показати, що ми приймаємо виклик», – зазначає Пуніт Ренджен, генеральний директор компанії «Делойт Глобал».

Чи була корисною ця інформація?