Стаття

Онлайнове навчання з МСФЗ

Завантажуйте. Дізнавайтеся. Розвивайтеся.

Наші безкоштовні та високоякісні модулі онлайнового навчання з МСФЗ допоможуть користувачам здобути потрібні знання і навички у застосуванні основних принципів і концепцій МСФЗ та МСБО.

Компанія «Делойт» розробила серію навчальних модулів з МСФЗ, які ми пропонуємо (після реєстрації) у вигляді безкоштовної послуги. Кожний модуль (орієнтовний розмір: 3 Мб), який можна завантажити у форматі .zip, містить:

 • реальні сценарії для демонстрації застосування стандартів;
 • розділи «Навчіть мене» для роз'яснення принципів і теорії;
 • навчальні приклади для демонстрації практичного застосування стандартів;
 • довідкові матеріали для підтримки під час навчання;
 • сертифікат для друку у разі проходження тестування після завершення кожного модуля.

Модулі онлайнового навчання з МСФЗ знаходяться у відкритому доступі, їх можна вільно використовувати і розповсюджувати серед зареєстрованих користувачів сайту без внесення змін до оригіналу відповідно до умов дотримання авторських прав компанії «Делойт» щодо цього матеріалу.

Користувачам, які проходять онлайнове навчання з МСФЗ уперше, ми рекомендуємо для початку ознайомитися з модулем «Як користуватися модулями онлайнового навчання з МСФЗ», оскільки цей розділ є вступом до основної частини і надає вам можливість користуватися іншими модулями максимально ефективно. 

Тисячі користувачів із понад 130 країн уже зареєструвалися і користуються модулями онлайнового навчання. Станом на січень 2007 року кількість завантажень перевищила один мільйон. Багато великих компаній використовують цей продукт компанії «Делойт» як основний інструмент навчання свого персоналу МСФЗ і встановили ці модулі на своїх внутрішніх сайтах.

Доступні модулі:

 • Як використовувати модулі онлайнового навчання з МСФЗ.
 • «Концептуальна основа підготовки і подання фінансової звітності».
 • МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
 • МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій».
 • МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу».
 • МСФЗ 5 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
 • МСФЗ 8 «Операційні сегменти».
 • МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка».
 • МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: припинення визнання».
 • МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність».
 • МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність».
 • МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
 • МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу.
 • КТ МСФЗ 12 «Послуги за угодами про концесію».
 • МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
 • МСБО 2 «Запаси».
 • МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».
 • МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках і помилки».
 • МСБО 10 «Події після звітної дати».
 • МСБО 11 «Будівельні контракти».
 • МСБО 12 «Податки на прибуток».
 • МСБО 16 «Основні засоби».
 • МСБО 17 «Оренда».
 • МСБО 18 «Дохід».
 • МСБО 19 «Виплати працівникам».
 • МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».
 • МСБО 23 «Витрати на позики».
 • МСБО 24 «Пов’язані сторони».
 • МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».
 • МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» (переглянуто у 2011 році).
 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства».
 • МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» (переглянуто у 2011 році).
 • МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
 • МСБО 31 «Частки у спільних підприємствах».
 • МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації» (переглянуто у 2011 році для внесення поправок «Вимоги до взаємозаліку фінансових активів і фінансових зобов'язань»).
 • МСБО 32/39 «Фінансові інструменти», Частина 1.
 • МСБО 32/39 «Фінансові інструменти», Частина 2 («Хеджування»).
 • МСБО 32/39 «Фінансові інструменти», Частина 3 («Припинення визнання»).
 • МСБО 33 «Прибуток на акцію».
 • МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».
 • МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
 • МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
 • МСБО 38 «Нематеріальні активи».
 • МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».
 • МСБО 41 «Сільське господарство».

Перейти на сторінку онлайнового навчання компанії «Делойт» із МСФЗ для реєстрації та отримання доступу до модулів.

Чи була корисною ця інформація?