Послуги

Посилення впливу та впливовості внутрішнього аудиту

Дев’ять способів задовольняти потреби зацікавлених сторін

Як служба внутрішнього аудиту може задовольняти потреби зацікавлених сторін, не тільки надаючи запевнення, але й забезпечуючи консультування та передбачаючи ризики? Ми описали дев’ять доведених способів збільшення впливу та впливовості внутрішнього аудиту.

Ефективне задоволення потреб зацікавлених сторін

Результати нашого «Глобального дослідження керівників служби внутрішнього аудиту за 2016 рік» свідчать про те, що тільки 28% керівників служби внутрішнього аудиту вважають, що їхні підрозділи мають серйозний вплив та впливовість на їхні організації. А на думку 16% респондентів служба внутрішнього аудиту або справляє незначний вплив, або зовсім не має впливу. 

Отже, ми визначили дев’ять доведених способів, як керівникам служб внутрішнього аудиту ефективно задовольняти потреби зацікавлених сторін. За допомогою таких способів посилюється вплив та впливовість внутрішнього аудиту. Про швидкий результат або магічні рішення не йдеться. Способи вимагають зусиль та старанності. Проте вони працюють.

  • Розробіть та запустіть свій бренд. Ваш бренд – це просто те, чим ви відомі. Що спадає на думку, коли люди у вашій організації чують вираз «внутрішній аудит»? Вони думають про інноваційну групу консультантів, що створюють додаткову цінність? Чи про щось інше? Щоб змінити їхню думку, змініть ваш бренд.
  • Зв’яжіть консультаційну діяльність з діяльністю з надання запевнення. Якщо ви хочете надавати більше консультаційних послуг, ви б могли розпочати з порад вищому керівництву стосовно досягнення їхніх цілей та стратегій. Але, можливо, це вже крайність, особливо якщо ви новачок у консалтингу або якщо відчуваєте, що «пливете» у наданні запевнення. І хоча ви повинні завжди намагатися розуміти цілі та стратегії керівництва, проте існують інші підходи до початку надання консультаційних послуг.
  • Надавайте послуги з надання запевнення у сфері кібербезпеки. Як вам безсумнівно відомо, йдеться не про те, чи потрапить ваша організація під кібератаку, йдеться про те, коли це станеться. З цієї причини кібер-ризики мають пріоритетне значення для рад директорів та аудиторських комітетів. І вони, ймовірно, такими і залишатимуться.
  • Контролюйте функцію управління ризиками від початку до кінця. Як третя лінія оборони в управлінні ризиками, внутрішній аудит відграє критично важливу роль у наданні запевнення щодо ефективності діяльності з управління ризиками, яку здійснюють перша та друга лінія оборони. Уривчасті поодинокі зусилля з управління ризиками породжують витрати, прогалини та зайву роботу, а також можуть наражати організацію на неочікувані небезпечні наслідки.
  • Переглядайте процес стратегічного планування. У багатьох організаціях внутрішній аудит спонукає аудиторський комітет забезпечувати повне залучення ради директорів до стратегічного планування. Це ключове питання корпоративного управління та нагляду, особливо що стосується даних, на які покладається керівництво, які використовують для планування моделі та на основі яких керівництво робить припущення.
  • Запроваджуйте аналітику. Внутрішній аудит може скористатися аналітичними засобами у всій діяльності, що принесе користь на всіх ділянках організації. Аналітика безпосередньо приводить до економії коштів завдяки більш спеціалізованим, ефективним та дієвим аудитам. Вона також вивільняє час для консультаційної діяльності.
  • Осучаснюйте звітність з внутрішнього аудиту. Більшість роботи внутрішнього аудиту залишається непоміченою через застарілі підходи до звітності. Правильне вдосконалення звітності зробить таку роботу помітною та служитиме для зацікавлених сторін наочним доказом змін у внутрішньому аудиті.
  • Вдосконалюйте навички та експертність. Ми часто помічали, що недостатність навичок чи їхні недоліки є головною причиною обмеженого впливу та впливовості внутрішнього аудиту. З огляду на розвиток потреб організації необхідно дбати про розвиток аудиторських навичок, щоб діяльність служби внутрішнього аудиту залишалася на відповідному рівні.
  • Підвищуйте особистий вплив. Ваш особистий вплив як керівника служби внутрішнього аудиту задаватиме тон та впливатиме на сприйняття вашого підрозділу зацікавленими сторонами. Вплив та впливовість не приходять лише від набуття технічних навичок. Вони є результатом також сильних навичок у сфері комунікацій, співпраці, лідерства та інших міжособистісних навичок.
Завантажити звіт

Шлях до значного впливу

Впливу та впливовості набувають з часом з кожним поліпшенням процесу, зниженням витрат та вдосконаленням управління ризиками. Зосереджуючи зусилля на перелічених напрямах, служба внутрішнього аудиту піднімається вгору ланцюжком цінності. На цьому шляху контроль за дотриманням нормативних вимог стає більш ефективним, звітність – більш релевантною, а консультаційна діяльність забезпечує більше достовірності, користі та підтримки. 

Ми неодноразово бачили, що коли внутрішній аудит зосереджує максимальні зусилля у найважливіших напрямах, його вплив та впливовість неодмінно зростають. А тому узгодьте ваше бачення внутрішнього аудиту зі стратегічним баченням організації, ваші ресурси – з потребами зацікавлених сторін, а ваш професійний підхід – зі способами  ведення діяльності зацікавленими сторонами.

Завантажити інтерактивну версію звіту