ACCA DipIFR

Новини

Програма «Підготовка до ACCA DipIFR»

Академія «Делойт» запрошує вас на програму підготовки до здачі іспиту ACCA DipIFR (ДіпІФР).

Мета програми: підвищення рівня знань в області МСФЗ, вивчення основних принципів та концепцій, що лежать в основі міжнародних стандартів, а також набуття навичок застосування МСФЗ на практиці. Підготовка до складання іспиту АССА з ДіпІФР (а згодом – отримання ДіпІФР).

Кому вона буде корисною

Програма націлена на бухгалтерів, аудиторів, фінансових контролерів, внутрішніх аудиторів, а також для всіх фахівців, які зацікавлені у використанні нових можливостей ефективного і зрозумілого подання фінансової інформації про діяльність компанії з метою залучення інвестицій, довгострокового фінансування і співпраці. АССА ДіпІФР  – це програма, розроблена для професіоналів в галузі фінансів та бухгалтерського обліку, які бажають освоїти МСФЗ та отримати міжнародний диплом.

 

Результати навчання

Після завершення курсу слухачі отримають:

 • розуміння основних принципів міжнародного регулювання фінансової звітності;
 • вміння застосовувати необхідні міжнародні стандарти до ключових елементів фінансової звітності;
 • навички складання фінансової звітності окремих компаній відповідно до конкретних МСФЗ та інших постанов;
 • вміння ідентифікувати і застосовувати вимоги до розкриття інформації у зв'язку з підготовкою фінансових звітів і приміток;
 • навички складання фінансової звітності груп підприємств (крім звітів про рух грошових коштів групи), що включає дочірні, асоційовані організації та спільні підприємства.

Після успішного складання іспиту присвоюється кваліфікація АССА ДіпІФР, заснована на вимогах до іспиту «F7 - Financial Reporting (International Stream)» в повній кваліфікації ACCA, який здається на англійській мові.

 
Зміст курсу:
 

Модуль 1

 • Принципи підготовки та подання фінансової звітності
 • Надання фінансової звітності (IAS 1)
 • Перша примітка МСФЗ (IFRS 1)
 • Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки (IAS 8)
 • Основні засоби (IAS 16)
 • Інвестиційна власність (IAS 40)
 • Витрати на позики (IAS 23)
 • Нематеріальні активи (IAS 38)
 • Оцінка справедливої вартості [МСФЗ (IFRS) 13]
 • Знецінення активів (IAS 36)
 • Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність (IFRS 5)


Модуль 2

 • Запаси (IAS 2)
 • Облік Державних субсидій і розкриття інформації про державну допомогу (IAS 20)
 • Оренда (IFRS) 16
 • Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи (IAS 37)
 • Виручка за договорами з покупцями (IFRS 15)
 • Розвідка та оцінка мінеральних ресурсів (IFRS 6)
 • Розкриття інформації про пов'язані сторони (IAS 24)
 • Операційні сегменти (IFRS 8)


Модуль 3

 • Платежі з використанням акцій (IFRS 2)
 • Виплати працівникам (IAS 19)
 • Сільське господарство (iAS 41)
 • Події після звітної дати (IAS 10)
 • Податок на прибуток (IAS 12)


Модуль 4

 • Об'єднання підприємств і звітність груп підприємств (IAS 27, 28 і IFRS 3, 10, 11, 12)


Модуль 5

 • Вплив змін валютних курсів (IAS 21)
 • Фінансові інструменти (IAS 32 і IFRS 7; 9)
 • Прибуток на акцію (IAS 33)
 • МСФЗ для малих та середніх підприємств


Модулі 6-10

 • Розв’язування задач минулих екзаменаційних сесій

Дати: будуть оголошені пізніше

Мова викладання: українська/російська

Викладач курсу: Володимир Кебко

Володимир займається більше 13 років коучингом і консультуванням в області фінансового менеджменту.

15 років досвіду роботи фінансовим директором на підприємствах в сферах оптової та роздрібної торгівлі, виробництва, страхування, надання послуг. Деякі компанії, в яких працював: «Ельдорадо», «Евросеть», «City.com »,«Price Waterhouse Coopers», «Deloitte», «Про100 Страхування».

Має кваліфікацію АССА (Великобританія). Володіє іноземними мовами: англійською, німецькою, італійською, польською.

Кебко Володимир, «Делойт» в Україні

Вартість і умови

Для реєстрації на курс та за детальною інформацією звертайтесь до нас за електронною адресою, або за номером +380 (44) 490 90 00.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Чи була корисною ця інформація?