Семінар «Фінанси для нефінансових менеджерів»

Новини

Як створюється вартість компанії: корпоративні фінанси для нефінансових менеджерів

Академія «Делойт» запрошує на курс

Мета курсу

Вивчення фундаментальних методів управління фінансами корпорацій та принципів процесу створення вартості для акціонерів.

Кому буде корисним семінар?

 • Топ-менеджерам і нефінансовим менеджерам департаментів.
 • Працівникам департаментів продажів, маркетингу, IT та HR, які не мають спеціальної освіти у фінансах та аудиті.
 • Співробітникам кредитних установ

Дата: 19, 21, 26 та 28 вересня

Формат навчання: онлайн

Мова викладання: українська

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі мають отримати розуміння принципів:

 • аналізу фінансових звітів компаній та оцінки поточного фінансового стану компанії та результатів її діяльності;
 • управління фінансовою діяльністю компанії;
 • вартості грошей у часі;
 • визначення ризику та вартості капіталу для фінансування діяльності компанії;
 • застосування класичних критеріїв для аналізу інвестиційних проектів, визначення їх привабливості та доцільності здійснення;
 • аналізу та відбору інвестиційних проектів;
 • створення вартості компаніями;
 • а також отримати практичні навички з фінансового моделювання інвестиційних проектів.

Зміст курсу

1. Фінансова система компанії

 • Фінансові цілі компанії.
 • Фінансова функція в компанії. Ключові завдання і напрямки роботи.
 • Ключові фінансові процеси.

2. Основні принципи та поняття фінансового обліку

 • Що таке облік і для чого він потрібен.
 • Основні типи обліку: фінансовий, бухгалтерський, податковий і управлінський.
 • Ключові фінансові документи і взаємозв'язок між ними.
 • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

3. Діагностика компанії. Розрахунок і використання показників ефективності

 • Як операційні рішення компанії впливають на прибутковість і грошовий потік.
 • Оцінка ліквідності та операційної ефективності.
 • Підвищення ефективності за рахунок управління операційним циклом.
 • Оцінка прибутковості, зростання, ризику.
 • Оцінка ефективності компанії.
 • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

4. Основні поняття корпоративних фінансів

 • Головна мета компанії.
 • Основний принцип фінансів.
 • Відсоткові ставки;
 • Поняття вартості грошей в часі
 • Питання і практичні завдання.

5. Інструментарій корпоративних фінансів

 • Дисконтування.
 • Поняття поточної вартості.
 • Поняття складного відсотка.
 • Довічна рента і визначення її поточної вартості.
 • Питання і практичні завдання.

6. Інвестиційні рішення і основи фінансового моделювання

 • Інструменти бюджетування капіталовкладень.
 • Міра створення вартості.
 • Принципи побудови грошового потоку.
 • Як знайти WACC компанії.
 • Питання і завдання. Ситуації для аналізу.

7. Критерії прийняття інвестиційних рішень

 • Чиста приведена вартість (NPV).
 • Внутрішня ставка прибутковості (IRR).
 • Термін окупності. Дисконтований термін окупності.
 • Коефіцієнт прибутковості.
 • Співвідношення витрат до вигод.
 • Порівняльний аналіз критеріїв.
 • Питання і практичні завдання. Ситуація для аналізу.

8. Управління створення вартістю:

 • Концепція доданої ринкової вартості (MVA);
 • Концепція економічної вартості (EVA).
 • Чи створює ваша компанія вартість?

Викладач – Iван Компан

Iван Компан є директором Академії «Делойт» і викладачем Единбурзької бізнес-школи, де він веде курс фінансів українською та англійською мовами.

Пан Компан – фахівець в галузі фінансів з 25-річним стажем. Протягом своєї професійної кар’єри Іван Компан обіймав керівні посади в низці великих українських і міжнародних фінансових компаній, зокрема Deloitte (партнер, керівник департаменту фінансових та консультаційних послуг; Wood & Company (генеральний директор), Creditanstalt Austria Investment Bank (керуючий директор) тощо.

Вартість і умови

Тривалість навчання: 12 годин

Вартість програми: 13 800 грн

За детальною інформацією звертайтесь до нас за електронною адресою або за номером +380 (44) 490 90 00.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Чи була корисною ця інформація?