Семінар «Фінанси для нефінансових менеджерів»

Новини

Семінар «Фінанси для нефінансових менеджерів»

Академія «Делойт» запрошує на семінар «Фінанси для нефінансових менеджерів

Мета семінару

Познайомити з основними принципами фінансового та управлінського обліку і корпоративних фінансів.
 

Кому буде корисним семінар?

 • Топ-менеджерам і нефінансовим менеджерам департаментів.
 • Працівникам департаментів продажів, маркетингу, IT та HR, які не мають спеціальної освіти у фінансах та аудиті.
 • Бізнес-коучам.

Дата: будуть оголошені пізніше

Мова викладання: українська/російська

Результати навчання

В ході курсу слухачі навчаться:

 • «читати» фінансові звіти компаній і на основі показників управлінського та фінансового обліку робити висновки щодо поточного фінансового стану компанії та результатів її діяльності;
 • застосовувати класичні критерії для аналізу інвестиційних проектів, визначення їх привабливості та доцільності здійснення.

Зміст курсу

 1. Фінансова система компанії
  • Фінансові цілі компанії.
  • Фінансова функція в компанії. Ключові завдання і напрямки роботи.
  • Ключові фінансові процеси.
 2. Основні принципи та поняття фінансового обліку
  • Що таке облік і для чого він потрібен.
  • Основні типи обліку: фінансовий, бухгалтерський, податковий і управлінський.
  • Основні принципи ведення обліку.
  • Дебіторська і кредиторська заборгованість.
  • Амортизація, підходи до її розрахунку.
 3. Фінансова звітність
  • Основні фінансові документи і взаємозв'язок між ними.
  • Звіт про фінансові результати.
  • Баланс.
  • Звіт про рух грошових коштів.
  • Як бізнес-рішення впливають на баланс та звіт про прибутки і збитки.
  • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.
 4. Діагностика компанії. Розрахунок і використання показників ефективності
  • Як операційні рішення компанії впливають на прибутковість і грошовий потік.
  • Оцінка ліквідності та операційної ефективності.
  • Підвищення ефективності за рахунок управління операційним циклом.
  • Оцінка прибутковості, зростання, ризику.
  • Оцінка ефективності компанії.
  • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.
 5. Основні поняття корпоративних фінансів
  • Головна мета компанії.
  • Основний принцип фінансів.
  • Поняття вартості грошей у часі.
  • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.
 6. Основні поняття корпоративних фінансів
  • Інструментарій корпоративних фінансів.
  • Дисконтування.
  • Поняття поточної вартості.
  • Поняття складного відсотка.
  • Довічна рента і визначення її поточної вартості.
 7. Критерії прийняття інвестиційних рішень
  • Чиста приведена вартість (NPV).
  • Внутрішня ставка прибутковості (IRR).
  • Термін окупності. Дисконтований термін окупності.
  • Коефіцієнт прибутковості.
  • Співвідношення витрат до вигод.
  • Порівняльний аналіз критеріїв.
  • Питання і завдання.
 8.  Інвестиційні рішення і основи фінансового моделювання
  • Інструменти бюджетування капіталовкладень.
  • Міра створення вартості.
  • Як знайти WACC компанії.
  • Принципи побудови грошового потоку.
  • Питання і завдання. Ситуація для аналізу.

Викладач – Iван Компан

Iван Компан є директором Академії «Делойт» і викладачем Единбурзької бізнес-школи, де він веде курс фінансів російською та англійською мовами.

Пан Компан – фахівець в галузі фінансів з 25-річним стажем. Протягом своєї професійної кар’єри Іван Компан обіймав керівні посади в низці великих українських і міжнародних фінансових компаній, зокрема Deloitte (партнер, керівник департаменту фінансових та консультаційних послуг; Wood & Company (генеральний директор), Creditanstalt Austria Investment Bank (керуючий директор) тощо.

Вартість і умови

Вартість програми: 5640 грн з ПДВ

Для реєстрації на курс та за детальною інформацією звертайтесь до нас за електронною адресою або за номером +380 (44) 490 90 00.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Чи була корисною ця інформація?