Accounting seminars at Deloitte Academy in Ukraine

Новини

Секрети управління прибутковістю бізнесу

Академія «Делойт» в Україні

Запрошуємо вас на тренінг, який допоможе розібратися у тому, як управляти прибутковістю та підвищувати конкурентоспроможність компанії.

Мета тренінгу: опанувати основні підходи, що застосовуються компаніями при вирішенні питань управління прибутковістю; познайомитися з міжнародним досвідом.

Кому він буде корисним:

  • для фінансових директорів;
  • для керівників економічних відділів;
  • для головних бухгалтерів; 
  • для власників бізнесу;
  • а також для менеджерів вищої ланки управління.

 

Результати навчання:

По закінченню курсу слухачі отримають розуміння основних аспектів щодо:

  • відмінностей, переваг та обмежень різних методів визначення собівартості продуктів;
  • здатності приймати рішення щодо ціноутворення;
  • розрахунку точки беззбитковості;
  • побудови виробничої програми в умовах обмеженого ресурсу, що спрямовані на максимізацію прибутку та/або максимізацію грошового потоку;
  • основ прийняття управлінських рішень.

 

Зміст курсу:

1. Класифікація витрат для оцінки фінансового результату;

2. Модель взаємозв'язку «Витрати – Обсяги продаж –Прибуток», точка беззбитковості;

3. Прийняття управлінських рішень за умови існування обмеженого ресурсу: підхід максимізації прибутку та підхід максимізації грошового потоку;

4. Метод собівартості АВС – костинг, практичне застосування в Україні;

5. Прийняття оперативних управлінських рішень:  ціна спеціального замовлення, «виробляти чи купувати», «розширювати чи скорочувати», тощо;

6. Сучасні підходи до управління прибутковістю: цільова собівартість, створення доданої вартості, витрати на основі життєвого циклу, тощо.

Дати: 16, 18, 23 і 25 травня

Тривалість навчання: 4 вечори по 2,5 год

Мова: українська

Формат навчання: онлайн

Вартість і умови

Тривалість навчання: 4 вечори по 2,5 год.

Вартість: 9600 грн з ПДВ.

За детальною інформацією звертайтесь до нас за електронною адресою, або за номером +380 (44) 490 90 00.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Чи була корисною ця інформація?