Accounting seminars at Deloitte Academy in Ukraine

Новини

Управління робочим капіталом та обіговими коштами компанії

Тренінг Академії «Делойт» в Україні

Академія «Делойт» запрошує вас на тренінг, який допоможе розібратися у тому, як управляти робочим капіталом компанії та її обіговими коштами.

Мета тренінгу: досягти комплексного підходу при вирішенні задачі скорочення фінансового циклу та підвищення ефективності роботи компанії.

Кому він буде корисним:

 • для фінансових директорів;
 • для керівників економічних відділів;
 • для головних бухгалтерів;
 • для власників бізнесу;
 • а також для менеджерів вищої ланки управління.
   

Результати навчання:

По закінченню курсу слухачі отримають розуміння основних аспектів щодо:

 • визначення основних цілей управління робочим капіталом;
 • опанування технік та методів управління запасами;
 • розбудови виваженої фінансової політики управління розрахунками з клієнтами та постачальниками;
 • процесу оцінки кредитної надійності дебіторів;
 • розрахунку оптимального розміру залишків грошових коштів.

 

Зміст курсу:

1. Визначення робочого капіталу, фінансового циклу та його складових;

2. Взаємозв’язок ефективності та довжини фінансового циклу;

3. Основні підходи, що застосовують при управлінні запасами;

4. Сприйняття дебіторської заборгованості як фінансового активу;

5. Методи прискорення обігу грошових коштів, розрахунок фінансових скидок;

6. Розробка політики кредитної надійності клієнтів (покупців);

7. Комплексний вплив змін до існуючої кредитної політики підприємства на всі складові робочого капіталу;

8. Розрахунок оптимальних залишків грошової маси.

Дати: 12, 14, 19 та 21 квітня 2022 року

Мова викладання: українська/російська

Вартість і умови

Вартість програми: 4650 грн з ПДВ

За детальною інформацією звертайтесь до нас за електронною адресою, або за номером +380 (44) 490 90 00.

Академія «Делойт» (Виконавець) не несе відповідальності за дотриманням Замовником внутрішніх політик своєї компанії, які стосуються участі у сторонніх заходах. При необхідності отримання погодження від Аудиторського комітету Замовника, щодо отримання аудиторських і неаудиторських послуг, які надаються Виконавцем, як незалежним аудитором, Замовник зобов'язаний самостійно отримати таке погодження. Відповідальність за його отримання покладена виключно на Замовника.

Чи була корисною ця інформація?