Корпоративні фінанси

Рішення

Корпоративні фінанси: як створюється вартість компанії

Мета курсу: вивчення фундаментальних методів та принципів процесу створення вартості компанією.

Викладач курсу: Іван Компан

Тривалість курсу: 3 дні

Зміст курсу

1. Основи Фінансів. Ринки, Ідеї, Механізми:
 • відсоткові ставки;
 • вартість грошей в часі.
2. Прийняття інвестиційних рішень:
 • принципи побудови вільного грошового потоку;
 • визначення ризику, вартості та структури капіталу;
 • інструменти бюджетування капіталовкладень.

3. Критерії здійснення інвестицій:

 • контроль інвестиційних рішень;
 • показники ефективності проекту;
 • моделювання інвестиційного проекту.

4. Фінансування проектів:

 • оцінка об’єму необхідного фінансування;
 • як функціонують ринки капіталу;
 • джерела фінансування;
 • типи інвесторів. Характеристики.
5. Управління створення вартістю:
 • концепція доданої ринкової вартості (MVA);
 • концепція економічної вартості (EVA).

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі мають отримати розуміння принципів:

 • концепції створення вартості;
 • управління фінансовою діяльністю компанії;
 • аналізу та відбору інвестиційних проектів;
 • функціонування міжнародні ринків капіталу;
 • залучення інвестицій,

а також отримати практичні навички з фінансового моделювання інвестиційних проектів.