Еволюційне лідерство

Рішення

Еволюційне лідерство

Мета курсу: вивчення процесів еволюції лідерської свідомості, розвитку лідерів в умовах мінливості та невизначеності, їх впливу на організації.

Викладач курсу: Вітаутас Бучунас

Тривалість курсу: 2 дні

Зміст курсу

1. Еволюція лідерської свідомості:
 • історичний контекст, VUCA-світ;
 • еволюція лідерських парадигм;
 • введення в інтегральний підхід, AQAL;
 • цілісний розвиток лідера.

2. Вертикальний розвиток особистості:

 • рівні лідерської зрілості;
 • конвенційні та постконвенційні стадії розвитку;
 • інструменти діагностики логіки дії;
 • інноваційність у розвитку лідерства.

3. Якості успішного трансформаційного лідера:

 • складність мислення, ставлення до влади і свободи та інші;
 • емоційний інтелект та навички ефективної комунікації;
 • практика уважності;
 • здатність діяти у мультикультурному та різноманітному середовищі.
4. Шлях до розвитку цілісності лідера:
 • практика інтегрального життя;
 • практики, що сприяють розвитку свідомості лідера;
 • визначення внутрішнього запиту на розвиток;
5. Організаційний контекст:
 • роль зрілості лідера в еволюції організацій;
 • стадії еволюції організацій та роль лідерства у кожній з них;
 • teal, живі компанії та структури, що самоорганізуються.

Результати навчання

По закінченні курсу слухачі отримають розуміння:

 • еволюції ролі лідерства у VUCA-світі;
 • принципів цілісного розвитку особистості;
 • стадій розвитку лідерської зрілості;
 • інструментів діагностики лідерської зрілості;
 • принципів еволюції організацій та ролі лідерів у них,

а також опрацюють власні лідерські запити.