Управління проектами та операційна діяльність

Рішення

Управління проектами та операційна діяльність: як ефективно впроваджувати зміни

Мета курсу: вивчення фундаментальних методів та принципів управління проектами та використання їх результатів у діяльності компанії.

Викладач курсу: Аліна Піддубна

Тривалість курсу: 3 дні

Зміст курсу

1. Основи управління проектами:
 • зв’язок проектного та операційного управління;
 • ефект проекту та концепція BRM;
 • галузі знань управління проектом;
 • сучасна модель компетенцій керівника проектів.

2. Підходи до розробки продуктів:

 • Аgile та waterfall у контексті ефекту проекту;
 • основи Scrum та Kanban підходів;

3. Системне планування проекту:

 • що спільного між «Мистецтвом війни» Сунь Цзи та управлінням проектами;
 • визначення мети та завдань проекту;
 • формування ієрархічної структури робіт проекту;
 • план управління проектом по галузям знань.
4. Основи управління ризиками та змінами проекту:
 • категорії ризиків та принципи роботи з ними;
 • системна оцінка змін у проекті.

5. Операційне використання результатів проектів:

 • планування та бюджетування;
 • впровадження змін.

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі мають отримати розуміння принципів:

 • концепції життєвого циклу продукту та проекту, їх взаємозв'язок;
 • управління ефектом проекту;
 • системного планування та управління проектом;
 • управління ризиками та змінами у проектах;
 • сучасної моделі компетенцій керівника проектів,

а також отримати практичні навички з управління проектами при каскадній та гнучкій моделі розробки продукту.