Управління талантами

Рішення

Управління персоналом та організаційна поведінка

Мета курсу: визначення ролі талантів у розвитку бізнесу та методів залучення, утримання і управління талантами.

Викладач курсу: Анна Власова

Тривалість курсу: 3 дні

Зміст курсу

1. Сучасне визначення терміну «талант»:
 • вплив інформаційної революції на структуру персоналу;
 • війна за таланти: аналітика;
 • вплив талантів на результативність і ефективність бізнесу.
2. Формування пулу талантів в компанії:
 • матриця оцінки талантів: ефективність роботи vs компетенції;
 • експертна оцінка таланту ключовими стейкхолдерами;
 • роль лінійного керівника та ментора в управлінні талантами.
3. Створення привабливого бренду роботодавця для залучення талантів:
 • стратегічна канва: конкурентні переваги компанії-роботодавця;
 • відповідність компенсаційного пакету портрету таланту;
4. Лідерство та корпоративна культура, що сприяють розвитку талантів:
 • організації, що самонавчаються;
 • управління кар'єрою.

Результати навчання

По закінченню курсу слухачі мають отримати розуміння принципів та інструменти:

 • визначення компетенцій талантів;
 • залучення талантів в компанію;
 • утримання талантів в компанії;
 • управління талантами,

а також отримати практичні навички з формування компетенцій та відбору талантів за цими компетенціями.