Стаття

Виклики Ренесансу

Управління бурхливим потоком інвестицій у нафтогазовій сфері

Реалізація потенціалу північноамериканського енергетичного ринку вимагає суттєвого обсягу інвестицій та грамотного управління проектами. Це особливо важливо в умовах активного розвитку нафтогазової інфраструктури для переробки та видобутку енергоносіїв на континентальному шельфі та посилення боротьби за кваліфіковані кадри. Ця діяльність відбувається під час інвестування галузі у збільшення вартості шляхом експорту скрапленого природного газу, збільшення потужностей нафтохімічних підприємств та потужностей з переробки природного газу в рідкі синтетичні палива.

Нафтогазова галузь на сучасному етапі переживає період неймовірного зростання обсягу капіталовкладень, які є основою справжнього відродження.

  • Яким чином компаніям вдається управляти великою кількістю широкомасштабних проектів у Північній Америці та в інших регіонах світу?
  • Яким чином компанії застосовують аналітичні дані для визначення на ранніх стадіях тих ризиків, які можуть негативно позначитися на реалізації проекту?
  •  Які стратегії необхідно використовувати для залучення, утримання і розвитку кадрів, необхідних для реалізації великих капітальних проектів?

У звіті подано розуміння фахівців компанії «Делойт» з реалізації капітальних проектів щодо різноманітності та масштабу ключових проблем, що постали перед галуззю, і які вона має вирішити, щоб використовувати результати своїх досягнень для отримання економічної вигоди.

Виклики Ренесансу
Чи була корисною ця інформація?