Finance

Рішення

Трансформація фінансової функції

Фінансові стратегії

Коли на кону все, поступових змін може бути недостатньо. Можливо, настав час для суттєвих трансформацій. Якщо ви зіткнулися зі змінами у нормативно-правовій базі, намагаєтеся подолати кризу, збираєтеся стати публічним акціонерним товариством або впроваджуєте інші важливі зміни в компанії, ми допоможемо імплементувати фінансові стратегії, орієнтовані на досягнення очікуваних бізнес-результатів.

Наші пропозиції:

 • розробка фінансових стратегій;
 • управління капіталом;
 • оцінка готовності до первинного публічного розміщення акцій;
 • план заходів та переорієнтація діяльності.

Фінансова функція в умовах злиття та поглинання

Що відбудеться з функціями фінансової організації після злиття чи поглинання: функції компаній будуть об'єднані чи дивестовані? Ми маємо великий досвід роботи в обох випадках і допоможемо вам обрати правильний шлях з урахуванням оптимізації ризиків та витрат.

Операційні фінанси

Темпи розвитку фінансової організації значною мірою залежать від функціонування її базових процесів. Компанія «Делойт» має вагомий досвід з побудови основних операційних процесів: повного циклу виконання замовлення (від замовлення до оплати), повного циклу процесу закупівель (від закупівлі до оплати) та інших базових процесів, необхідних для забезпечення реалізації ключових бізнес-стратегій.

Наші пропозиції:

 • повний цикл виконання замовлення (від замовлення до оплати);
 • повний цикл процесу закупівель (від закупівлі до оплати);
 • управління основними засобами;
 • процес закриття, консолідації та підготовки звітності;
 • проектування та впровадження центру спільного обслуговування;
 • проектування та впровадження аутсорсингу процесі.

Фінанси організації

Управління ефективністю. Планування, бюджетування та прогнозування. Управління витратами та дохідністю. Досягнення у цих сферах можуть стати каталізаторами розвитку фінансової організації, але недостатня до них увага може так само легко сповільнити її розвиток. Клієнти обирають наші послуги у сфері фінансів організації з метою реалізації конкретних бізнес-завдань та подальшого розвитку.

Наші пропозиції містять:

 • принципи управління ефективністю;
 • планування, бюджетування та прогнозування;
 • управління витратами та дохідністю;
 • управлінська звітність та аналіз ефективності управління;
 • бізнес-партнерство.

Розробка операційної моделі фінансової функції

Оскільки форма залежить від функції, операційна модель вашої організації має безпосередньо відображати й підтримувати її роль у бізнесі. Від більшості фінансових організацій у різних галузях вимагають глибшого розуміння та більш активного залучення до процесу прийняття рішень водночас зі скороченням витрат. Маючи на меті досягнення кращих результатів за менших витрат, менеджмент багатьох фінансових організацій змушений шукати нові операційні моделі для вирішення завдань, характерних для більш динамічних ринків.

Компанія «Делойт» надає послуги з розробки операційної моделі фінансової функції, спрямовані на побудову більш ефективної та продуктивної моделі для проведення фінансових операцій. Ми пропонуємо такі послуги:

 • розробка операційної моделі;
 • проектування та впровадження центру спільного обслуговування;
 • проектування та впровадження аутсорсингу процесів;
 • проектування організаційної структури.

CFO Lab

Це індивідуальний 8-годинний семінар, мета якого – допомогти CFO (фінансовому директору) сформулювати власне бачення та план розвитку фінансової функції.
Семінар побудований навколо підвищення ефективності використання трьох ключових ресурсів CFO – часу, кадрів та відносин із зацікавленими сторонами. Водночас роль CFO розглядається з точки зору чотирьох проекцій: Стратег, Стюард, Каталізатор та Оператор – основи концепції «Four Faces of CFO», розробленої глобальною практикою «Делойт».
Присвятивши день CFO Lab, ви складете ефективний план роботи за чотирма напрямами, за допомогою якого зможете:

 • Визначити пріоритети для CFO та донести їх до всіх зацікавлених сторін.
 • Оцінити ефективність кадрової стратегії та розробити оптимальну стратегію для вас.
 • Покращити рівень взаємодії із зацікавленими сторонами та підвищити якість послуг фінансової функції з точки зору зацікавлених сторін (попередньо будуть проведені інтерв’ю із зацікавленими сторонами).
 • Розробити план дій з розвитку фінансової функції на 360 днів.

Finance Lab (Executive Visioning)

Ця стратегічна сесія спрямована на формулювання спільного бачення фінансової функції з боку ключових співробітників фінансового департаменту. Передбачається, що протягом 5 годин ключові співробітники фінансової функції зможуть:

 • Сформулювати бачення розвитку фінансової функції.
 • Узгодити його в контексті концепції Four Faces.
 • Відкалібрувати це бачення згідно з очікуваннями зацікавлених сторін – споживачів послуг фінансової функції.

Finance Lab (Prioritization and Mobilization)

Третій захід є завершальним у цій серії та передбачає, що протягом 5 годин співробітники фінансової функції разом із CFO зможуть:

 • Оцінити поточний стан фінансової функції на основі моделі компетенцій.
 • Ідентифікувати потенційні можливості для підвищення ефективності роботи фінансової функції.
 • Визначити пріоритети з урахуванням сформульованого бачення розвитку фінансової функції, наявних обмежень у часі та фінансуванні.
 • Побудувати план заходів на 3 роки для реалізації портфеля визначених ініціатив.

Контакти

Назар Фармага

Назар Фармага

Директор, департамент консалтингу

Назар - директор департаменту консалтингу в компанії «Делойт» в Україні. Він має більше 10 років досвіду роботи у консультуванні компаній з питань підвищення ефективності фінансової функції. Він спеці... Більше

Володимир Вахт

Володимир Вахт

Партнер, керівник департаменту консалтингу

Володимир Вахт – керівник департаменту консалтингу компанії «Делойт» в Україні, член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Він набув значного професійного та галузевого досвіду, працю... Більше