Forensik

Послуги

Фінансові розслідування (Форензік)

Фінансові та ділові інтереси компанії підпадають під цілу низку ризиків, зокрема ризик шахрайства з боку працівників, керівництва та контрагентів. Наша досвідчена команда з фінансових розслідувань, яка складається з 75 спеціалістів, допомагає успішно запобігти та зменшити ризики шахрайства.

Ми є провідною форензік-практикою в СНД. Наша команда складається з 75 професіоналів, які працюють у Форензік у всьому регіоні. Ми перевершуємо своїх конкурентів як масштабами діяльності, так і якістю послуг, що надаємо. Ми допомагаємо своїм клієнтам виявляти та зменшувати ризики виникнення шахрайства, незаконних дій та неетичної поведінки. У нашій команді є спеціалісти, які оцінюють фінансові втрати, що виникають унаслідок незаконного привласнення та розтрати активів, а також невигідних для компанії закупівель та продажів. Наша команда впроваджує найкращі практики управління ризиками, які відповідають цілям та завданням кожної компанії незалежно від галузі та юрисдикції.

Наші послуги

Розслідування фінансового шахрайства

Ми пропонуємо галузевий підхід з урахуванням конкретних потреб компанії, який містить широкий спектр послуг. Ми можемо виявити потенційно сумнівні угоди шляхом аналізу бухгалтерських записів, електронних даних та електронної кореспонденції, а також проведення інтерв’ю з персоналом та сторонніми особами. Крім того, ми аналізуємо фінансову звітність та первісну документацію. Ми пропонуємо проведення та/або допомогу в проведенні внутрішніх розслідувань шахрайства та несумлінної поведінки керівництва та працівників компанії.

Послуги з протидії хабарництву та корупції

Ми надаємо своїм клієнтам широкий спектр послуг у галузі протидії корупції на всіх етапах укладання угоди та проведення постійного моніторингу цього питання. Наші послуги передбачають впровадження та аналіз функціонування програми комплаєнс, діагностики заходів протидії хабарництву, фінансові розслідування на основі бухгалтерської звітності стосовно оголошених порушень антикорупційного законодавства та аналіз контролів, спрямованих на протидію хабарництву.

Послуги зі сприяння у врегулюванні спірних ситуацій та в судових розглядах

Ми надаємо допомогу експерта-бухгалтера в судових та арбітражних розглядах у різноманітних юрисдикціях і з різних питань від порушень контрактних зобов’язань, неправомірного заволодіння активами та спорів стосовно вартості придбання компаній/активів і до визначення суми збитку від перерви у виробництві й у разі втрати товарно-матеріальних цінностей. Ми працюємо як з юридичними представниками наших клієнтів, так і безпосередньо з клієнтами, здійснюючи об’єктивну незалежну експертну оцінку суми збитку в справах, які розглядаються в основних міжнародних арбітражних інституціях, зокрема в Міжнародному арбітражному суді, Міжнародній торговій палаті, Лондонському міжнародному арбітражному суді, Міжнародному центрі з вирішення інвестиційних спорів тощо.

Ми працюємо зі страховиками та перестраховиками, а також безпосередньо зі страхувальниками, надаючи об’єктивну незалежну оцінку суми збитку від перерви у виробництві й у разі втрати товарно-матеріальних цінностей.

Комерційна розвідка

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, допомагаючи своїм клієнтам виявляти та знижувати ризики, пов’язані з виникненням нових ділових відносин та укладання угод.
Комплексна перевірка благонадійності (Integrity due diligence – IDD) – це досконале дослідження репутації об’єкта, бізнес-активів, зв’язків та контактів, яке спрямоване на виявлення того, чи надав об’єкт достовірну інформацію нашому клієнтові та чи немає якихось прихованих репутаційних ризиків, пов’язаних з цим об’єктом. Масова перевірка контрагентів («Revolver») дозволяє нам виявляти потенційні ризики, пов’язані з процесом державної реєстрації, невідповідностями фінансової та управлінської звітності ділових партнерів; виявляти зв’язки між діловими партнерами та потенційні конфлікти інтересів, а також інші операційні й репутаційні ризики.

Розслідування у сфері будівництва

Наш досвід свідчить, що протягом реалізації проекту вартість будівництва може бути перевищено на 10–50% за рахунок конфлікту інтересів і шахрайських дій. Ми допомагаємо своїм клієнтам знизити ці ризики, надаючи такі послуги: порівняння обсягу робіт, вказаного в проектній документації, з обсягами, вказаними в контрактах; аналіз вартості робіт порівняно з середньоринковими показниками відносно як окремих розцінок, так і об’єкта загалом; перевірка фактично виконаних робіт, а також їхньої якості. В результаті ми виявляємо потенційну суму нецільового використання грошових коштів.

Управління будівельними проектами

Будівельна група «Делойт» має значний досвід майже в усіх сферах будівництва, що дає нам можливість реалізовувати будівельні проекти наших клієнтів у два основні способи.

По-перше, керуючи проектами «з нуля» або приєднуючись до них, коли вже необхідна їхня «реанімація», ми використовуємо передові технології для вирішення комплексних завдань.

По-друге, ми працюємо в рамках міжнародної мережі «Делойт» та маємо доступ до консультацій найкращих у світі архітекторів, електриків, спеціалістів з моделювання та випробування тощо.

Наша команда допомагає реалізовувати проекти з капітального будівництва, а також уникати фінансових втрат унаслідок шахрайських дій та конфлікту інтересів. Ми впроваджуємо розширену систему контролю вартості проекту та здійснюємо всеохопний аналіз обсягів та якості виконаних робіт. У результаті ваш проект буде реалізовано у тому вигляді, в якому ви цього хочете.

Протидія легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Маючи широкий досвід роботи у фінансовому секторі, наша команда володіє глибокими знаннями локальних нормативних правових актів та загальноприйнятої ринкової практики. А також має великий досвід надання послуг з протидії відмиванню доходів в Україні та за кордоном. Ми надаємо усебічні, точні та своєчасні рішення питань у цій сфері, щоб якомога більше зменшити ризики та запобігти негативним наслідкам.

Управління ризиками фінансового шахрайства і комплаєнс

Наш комплексний підхід до побудови системи контрольних заходів із запобігання шахрайським діям допомагає організаціям оцінити вірогідність виникнення ризиків шахрайських дій, визначити зони найбільш високого ризику, розробити план заходів з побудови системи контрольних процедур для мінімізації найбільш критичних ризиків шахрайства, а також неперервно контролювати ефективність заходів зі зменшення ризиків шахрайських дій і оперативно реагувати на шахрайські дії, які виникають.

e-Discovery

Наша команда e-Discovery допоможе вам вирішити завдання, пов’язані з роботою з провідними технологіями, необхідними сьогодні для проведення комерційних розслідувань та судових розглядів, впроваджуючи практичні підходи, основані на найкращих сучасних розробленнях.

Аналітика

За відсутності в компанії відповідних працівників і системи роботи з даними залучення до роботи позаштатних аналітиків може бути більш ефективним та економічно вигідним, ніж створення такої структури всередині компанії. Ми можемо об’єднати та обробити ключові внутрішні дані компанії та дані з зовнішніх джерел, надавши їх вам у готовому вигляді. Ми будемо працювати з вами для визначення питань, які допоможуть підібрати рішення для найважливіших завдань компанії, а потім визначимо і проаналізуємо дані, які приведуть вас до найкращого результату. Крім того, ми надаємо високотехнологічні аналітичні сервіси для системи 1C, SAP і додатків GPS, розроблені на основі конкретних запитів клієнта.

Маркетингові матеріали

«Делойт» Форензік - опис послуг

Контакти

Дмитро Ануфрієв

Дмитро Ануфрієв

Партнер, керівник відділу корпоративних фінансів

Дмитро Ануфрієв – партнер, керівник департаменту корпоративних фінансів компанії «Делойт» в Україні, сертифікований фінансовий аналітик (CFA) і член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACC... Більше