Аналіз

Ради директорів реагують на зростання ризиків 

Міжнародний огляд комітетів з управління ризиками

Ради директорів докладають значних зусиль для виконання своїх зобов'язань із контролю над ризиками в складних умовах. У більшості галузей зафіксовано стрімкі зміни в сфері регулювального законодавства, що може істотно відрізнятися в різних країнах. Вкладники, аналітики і громадськість, а також кредитори, контрагенти та інші зацікавлені особи вимагають більшої «прозорості» щодо ризиків та управління ними. Ради директорів розмірковують не лише над тим, якими будуть наміри органів контролю, але і про те, які підходи до контролю ризиків справді працюють.

Компанія «Делойт» розпочала вивчення специфічного і дуже ефективного механізму управління ризиками: створення комітетів з питань ризиків на рівні ради директорів. У цьому звіті проаналізовано  поширеність комітетів з управління ризиками на рівні ради директорів (як окремих комітетів, що займаються винятково управлінням ризиками, так і комітетів змішаного типу, наприклад, комітетів з аудиту та управління ризиками), що ґрунтується на аналізові 400 великих публічних компаній у восьми країнах.

Огляд результатів нашого дослідження:
  • Комітети з управління ризиками на рівні ради директорів є добре розвинутим і широко поширеним явищем: такі комітети існують у 38% з 400 проаналізованих компаній. Близько чверті компаній (22%) створили окремі комітети з питань ризиків на рівні ради директорів, у той час як 16% управляють ризиками за допомогою комітетів змішаного типу.
  • Як і очікувалося, комітети з управління ризиками на рівні ради директорів найбільш поширені на підприємствах фінансового сектору (88%), але їхню присутність, часто суттєву, було зафіксовано і в інших галузях (26%) залежно від країни.
  • На структури управління ризиками впливають місцеві нормативні вимоги. В Австралії, Бразилії, Мексиці, Сингапурі, Великобританії та США діють нормативні акти, що зобов'язують компанії фінансового сектору створювати комітети з управління ризиками на рівні ради директорів (іноді це залежить від типу і розміру компанії).
  • Загалом, 62% проаналізованих компаній не мають комітету з управління ризиками на рівні ради директорів, що наочно відображає відсутність законодавчих вимог щодо створення таких комітетів на рівні ради директорів на підприємствах за межами фінансового сектору в більшості країн.

Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що кожна рада директорів повинна проводити періодичну оцінку потреб своєї організації в управлінні ризиками та контролі над ними і робити необхідні кроки для задоволення цих потреб. Комітет з управління ризиками на рівні ради директорів (як окремий орган або комітет змішаного типу) є одним з ефективних засобів залучення необхідної уваги до питань управління ризиками та здійснення контролю над ними. Радам директорів слід розглянути можливість створення подібних комітетів. Для більш детального ознайомлення з результатами дослідження завантажте звіт.

Чи була корисною ця інформація?